Vitreoretinálna sekcia

Vitreoretinálna sekcia Slovenskej oftalmologickej spoločnosti OFTAL , Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen, II. očná klinika NsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica a Regionálna lekárska komora Banská Bystrica vás pozývajú na 5.vedecké pracovné dni Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.

Tešíme sa stretnutie s Vami v príjemnom vysokohorskom prostredí Donovalov za organizátorov
MUDr. Peter Lysina, MUDr. Monika Gajdošová, MUDr. Marta Ondrejková, PhD
Kontakt: lysina@oftal.sk, mondrejkova@nspbb.sk