Spoločnosť mladých oftalmológov Slovenska (SMOS)

Spoločnosť mladých oftalmológov Slovenska (SMOS) je súčasťou Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (SOS). Jej hlavnou úlohou je snaha o zjednotenie a podpora mladých začínajúcich lekárov, budúcich oftalmológov, ktorí sú v podobnej profesnej situácii.