Sekcia detskej oftalmológie

Predseda:

MUDr. Bušányová Beáta, PhD. MBA

Členovia:

MUDr. Tomčíková Dana, PhD., MHA
MUDr. Katarína Foľvarská