Odborné pracovné skupiny MZ

 19. Odborná pracovná skupina S01 (pre oftalmologiká)

  1. Predseda: MUDr. Mária Molnárová
  2. Podpredseda: MUDr. Dana Tomčíková, PhD.
  3. Člen: doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD. MPH

 7. Odborná pracovná skupina pre jednotlivé skupiny špeciálnych zdravotníckych materiálovXF Oftalmológia

  1. Predseda: doc. MUDr. Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH
  2. Podpredseda: MUDr. Erika Vodrážková, MPH.​
  3. Člen: MUDr. Peter Žiak, PhD.​​

 10. Odborná pracovná skupina  O Zdravotnícke pomôcky pre zrakovo postihnutých

  1. Predseda: MUDr. Peter Lysina
  2. Podpredseda:
  3. Člen: MUDr. Sylvia Ferková, PhD.