Kataraktová a refrakčná sekcia SOS - SCIRS

Society name: SCIRS (Slovak Cataract Implant and Refractive Society)
President of SCIRS: MUDr. Konštantín Peško, PhD.
contact: pesko@ru.unb.sk

Committee Members of SCIRS:

MUDr. Peter Žiak, PhD.
contact: 1ziakpeter@gmail.com

MUDr. Peter Böhm
contact: peter@bohm.sk

MUDr. Bohuslav Augustínsky
contact: b.augustinsky@gmail.com


Dodatok k zápisnici - Sekcia kataraktovej a refrakčnej chirurgie (03406)      (kliknite na odkaz >>>)