Slovenská spoločnosť katarakty a refrakčnej chirurgie


Slovenská spoločnosť katarakty a refrakčnej chirurgie


Society name:

SKSCRS (SlovaK Society of Cataract and Refractive Surgery)

Slovenská spoločnosť katarakty a refrakčnej chirurgie

Prezident spoločnosti SKSCRS: MUDr. Konštantín Peško, PhD.

kontakt: konstantin.pesko@ivio.sk

Zástupca:

   MUDr. M. Ilavská, PhD.    

Ďalší členovia výboru SKCSRS:

    MUDr. P. Böhm

   MUDr. R. Piovarči

   MUDr. D. Škrovinová

Dozorná rada SKSCRS:

    MUDr. M. Záhorcová

    MUDr. B. Augustínsky

    MUDr. P. Kuriš

Predseda dozornej rady sekcie SKSCRS:

    MUDr. P. Kuriš

Dodatok k zápisnici - Sekcia kataraktovej a refrakčnej chirurgie (03406)      (kliknite na odkaz >>>)

 

Zoznam členov SKCSRS      (kliknite na odkaz>>>)