Slovenská spoločnosť katarakty a refrakčnej chirurgie


Slovenská spoločnosť katarakty a refrakčnej chirurgie


Society name:

SKSCRS (SlovaK Society of Cataract and Refractive Surgery)

Slovenská spoločnosť katarakty a refrakčnej chirurgie

President of SKSCRS: MUDr. Konštantín Peško, PhD.

contact: ddiely@hotmail.com

Committee Members of SKSCRS:

Zástupca:

   MUDr. M. Ilavska, PhD.    

Ďalší členovia výboru SKCSRS:

    MUDr. P. Böhm

   MUDr. R. Piovarči

   MUDr. P. Žiak , PhD.Dodatok k zápisnici - Sekcia kataraktovej a refrakčnej chirurgie (03406)      (kliknite na odkaz >>>)

 

Zoznam členov SKCSRS      (kliknite na odkaz>>>)