Vzdelávanie - odborné publikácie


Vzdelávací portál:


Na mediEdu.sk nájdete:

  • všetky užitočné informácie pod jednou strechou,
  • najnovšie medicínske poznatky z viacerých terapeutických oblastí,
  • vzdelávanie interaktívnou formou,
  • videoprezentácie z odborných podujatí,
  • informačné materiály pre pacientov.

Pre prístup k online vzdelávaniu je potrebné zaregistrovať sa na webovej stránke www.mediedu.sk, po vyplnení prihlasovacích údajov obdržíte potvrdzovací e-mail.Nové monografie v r. 2020:

Vzdelávanie - odborné publikácie
Vzdelávanie - odborné publikácie
Vzdelávanie - odborné publikácie

Slovenskí oftalmológovia, autori učebných textov:


doc. MUDr. Ľudovít Veselý   >>>

prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., emeritný profesor  >>>

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.  >>>

prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc.  >>>

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.  >>>

doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH  >>>

prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO >>>

h.doc. MUDr. Pavel Gavorník, PhD.  >>>

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc.Vademékum očkovania proti COVID-19

Vzdelávanie - odborné publikácie

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA PRE PREGRADUÁLNE A POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE

Vademékum očkovania proti COVID-19 je určené pre študentov lekárskych a zdravotníckych vied,
pre postgraduálne vzdelávanie ako aj pre kontinuálne vzdelávanie v medicínskych lekárskych
aj nelekárskych odboroch.