Vzdelávanie - odborné publikácie

Slovenskí oftalmológovia, autori učebných textov:


doc. MUDr. Ľudovít Veselý   >>>

prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., emeritný profesor  >>>

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.  >>>

prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc.  >>>

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.  >>>

doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH  >>>

prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO >>>

h.doc. MUDr. Pavel Gavorník, PhD.  >>>

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc.