Organizačná štruktúra SOS

Kategorizačná komisia pre optické pomôcky

MUDr. Lysina
MUDr. Ondrejková, PhD.
MUDr. Tomčíková, PhD.

Kategorizačná komisia pre ŠZM

MUDr. Ondrejková, PhD.
MUDr. Žiak, PhD. doc.
MUDr. Černák, PhD.
prof. PhDr. MUDr. Furdová Alena, PhD., MPH, MSc., FEBO
MUDr. Praženicová

Kategorizačná komisia pre lieky

MUDr. Molnárová
MUDr. Vodrážková MPH
MUDr. Hlavačková, PhD.
MUDr. Ondrejková, PhD.
MUDr. Maťušová
MUDr. Bušányová, PhD.

Sekcie SOS

Kontaktologická sekcia

MUDr. Fischerová Oľga (predsedníčka)

Sekcia pre chirurgiu katarakty a refrakčnú chirurgiu ( SCIRS )

MUDr. Peško Konštantín, PhD. (predseda)

Sekcia ambulantných lekárov

MUDr. Veselá Ľubica (predsedníčka)

Sekcia pre choroby sklovca a sietnice

MUDr. Gajdošová Monika (predsedníčka)