História Csl. oftalmol. spol. do 1994

História Csl. oftalmol. spol. do 1994