Členovia výboru

Výbor SOS

 

Prezident:

     doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

Viceprezident:

     doc. MUDr. Martin Černák, PhD.

Vedecký sekretár:   

     prof. PhDr. MUDr. Furdová Alena, PhD., MPH, MSc., FEBO

     e-mail: slovenskaoftalmologicka@gmail.com

Pokladník:

     MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD.

Zapisovateľka:

     MUDr. Mária Molnárová, PhD.

Členovia:

     MUDr. Ladislav Jančo, FEBO

     MUDr. Róbert Madaj

     MUDr. Bohuslav Augustínsky

     MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA

Dozorná rada SOS   

  Predseda:             MUDr.Pavol Veselý

  Členovia:               MUDr. Peter Kováč

                                MUDr. Ľubica Veselá

 

 

Hlavný odborník (od 16.8.2016 do 15.8.2021):

     MUDr. Peter Žiak, PhD.

     Očná klinika JLF UK A UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin
      mail: ocnesekr@unm.sk

 

Krajskí odborníci:

  Bratislava:           MUDr. D. Tomčíková, PhD., MHA

  Trnava:                MUDr. M. Ilavská

  Trenčín:               MUDr. M. Kačerík

  Nitra:                    MUDr. F. Forgáč

  Žilina:                   MUDr. M. Štubňa

  Banská Bystrica:  MUDr. M. Ondrejková, PhD

  Košice:                 Prof. MUDr. T. Juhás, DrSc

  Prešov:                 MUDr. B. Augustinský