Členovia výboru

Výbor SOS

 

Prezident:   

TBD

     e-mail: 


Viceprezident:

      MUDr. Jančo Ladislav, PhD., MPH, FEBO

Členovia výboru

Vedecký sekretár:   

     MUDr. Štefaničková Jana, PhD.

Členovia výboru

 Pokladník:

     MUDr. Hlaváčková Katarína, PhD.

Členovia výboru

Zapisovateľka:

     MUDr. Horváthová Barbora

Členovia výboru

Členovia: 

     doc. MUDr. Kolář Petr, PhD.

Členovia výboru

      MUDr.Tomčíková Dana, PhD., MHA

Členovia výboru

       MUDr. Žiak Peter, PhD.

Členovia výboru

       MUDr. Veselý Pavol

Členovia výboru

Dozorná rada SOS   

  Predseda:             MUDr. Kováč Peter

Členovia výboru

  Členovia:               MUDr. Alexík Mikuláš, PhD., FEBO

Členovia výboru

                                MUDr. Vida Rastislav

Členovia výboru

 

 

Hlavný odborník (od 16.8.2016 do 15.8.2021):

     MUDr. Žiak Peter, PhD.

         mail: ocnesekr@unm.sk

 

Krajskí odborníci:

  Bratislava:           MUDr. D. Tomčíková, PhD., MHA

  Trnava:                MUDr. M. Ilavská, PhD.

  Trenčín:               MUDr. M. Kačerík

  Nitra:                    MUDr. F. Forgáč

  Žilina:                   MUDr. M. Štubňa

  Banská Bystrica:  MUDr. M. Ondrejková, PhD.

  Košice:                 Prof. MUDr. T. Juhás, DrSc.

  Prešov:                 MUDr. B. Augustinský