Privítanie

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dovoľte nám privítať Vás v mene výboru Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (SOS) na našej webovej stránke. Tento portál pre oftalmológov má dve základné časti - obsah určený odbornej verejnosti a obsah určený laickej verejnosti - pacientom. V odbornej časti pre platne registrovaných členov SOS máte naviac možnosť získať bližšie informácie z oblasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorenia oka.

Naša odborná spoločnosť s veľkým a vzrastajúcim počtom členov i vedeckých podujatí vyžaduje dnes pri svojej bohatej činnosti informovanosť a komunikáciu na vyššej úrovni. Túto aktuálnu potrebu dneška spĺňa najlepšie Internet. Snažíme sa preto využiť toto moderné médium na skvalitnenie informovanosti o rôznych oblastiach činností oftalmológie na Slovensku a poskytnúť okrem rozličných údajov i možnosť on-line registrácie na odborné akcie.

Veríme, že webová stránka splní svoje poslanie a zlepší informovanosť, vzájomné kontakty a celkovú pracovnú atmosféru v oftalmologickej obci.

S úctou

Vaša SOS