Kontakt

Telefón

+421 2 5937 1345

+421 2 5937 1345

E-mail

Vedecký sekretár SOS

slovenskaoftalmologicka@gmail.com

Sekretariát SOS

marioli@azet.sk

Právna forma: Občianske zruženie, člen SLS


Adresa a fakturačné údaje

Slovenská Oftalmologická Spoločnosť

Klinika detskej oftalmológie NUDCH

Limbová 1

833 40 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 31770436

DIČ: 2021355589


Bankové spojenie

IBAN: SK57 0200 0000 0037 4222 5456

BIC: SUBASKBX

Kontaktný formulár