Aktuality
 • M
  MUDr. Juraj Sekáč
24.07.2019

Glaukóm – čo je dobré vedieť....

Glaukóm, nazývaný aj „zelený zákal“ je skupina očných ochorení, pri ktorých dochádza k progresívnemu poškodeniu zrakového nervu. Postupne sa vytvárajú výpady vo videní, ktoré sa následne rozširujú, spájajú a postupne vedú k rúrkovitému videniu až k slepote. Čítať viac


 • M
  MUDr. Karolína Kapitánová
24.07.2019

Endotelové dystrofie rohovky

Fuchsova endotelová dystrofia rohovky je ochorenie charakterizované postupnou stratou endotelových buniek rohovky, zhrubnutím Descemetovej membrány a hromadením tzv. extracelulárnej matrix so vznikom charakteristického vzhľadu endotelu, pripomínajúceho tepaný kov – alebo “guttae” na endoteli rohovky. Čítať viac


 • M
  MUDr. Karolína Kapitánová
24.07.2019

Rohovkové ektázie

Sú skupinou pomerne zriedkavých nezápalových ochorení rohovky. Dochádza pri nich k patologickému vykleňovaniu a stenšovaniu centrálnej, paracentrálnej alebo periférnej časti rohovky. Čítať viac


 • M
  MUDr. Karolína Kapitánová
24.07.2019

Rohovka

Rohovka je priehľadná a za normálnych okolností bezcievna očná štruktúra s optickou mohutnosťou zhruba 43 dioptrií. Výživu rohovky, ako aj odstraňovanie produktov metabolizmu preto zabezpečuje komorová tekutina a slzný film. Malú úlohu vo výžive zohrávajú aj cievy v oblasti limbu. Rohovka je zároveň najhustejšie inervované tkanivo v ľudskom tele, preto sú niektoré ochorenia rohovky spojené s intenzívnou bolestivosťou, svetloplachosťou, reflexným slzením a zvieraním mihalníc. Čítať viac


 • p
  prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO
24.07.2019

Presbyopia - čo sa deje, keď potrebujem okuliare na čítanie po štyridsiatke...

Šírka akomodácie, ktorá je v útlom detstve asi okolo ± 20 D, sa vekom ustavične zmenšuje (Obr. 1, 2). Súvisí to so stratou pružnosti najmä následkom straty tekutín v šošovke, čo potom znemožňuje uviesť do činnosti dynamickú refrakciu. Tým sa stále viac zhoršuje videnie blízkych predmetov. Stav, kedy sa blízky bod vzďaľuje do tej miery, že práca do blízka je veľmi zhoršená až nemožná, sa označuje ako presbyopia. Čítať viac