ŽILINSKÉ KAZUISTIKY online

prezentácie sú dostupné na webstránke až do apríla 2021

24.11.2020

https://ocnekazuistiky.sk/

- prezentácie z ročníka 2020 su dostupné na webstránke až do apríla 2021

https://ocnekazuistiky.sk/program/