XXVI. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

XXVI. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

14.06.2021

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

plánovaný XXVI. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

sa uskutoční v jesennom  termíne, 30.9.-2.10.2021

Bližšie informácie a registrácia:

https://ocnykongreskosice2020.sk/uvod