webinar FLUID TALKS II.

webinar FLUID TALKS II.

25.08.2021FLUID TALKS II.

https://www.tajpan.online/podujatia/fluid-talks-2

Organizátori podujatia:

Slovenská lekárska komora

Slovenská oftalmologická spoločnosť

S podporou spoločnosti:

Novartis Slovakia s.r.o.

Virtuálna konferencia venovaná téme vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly.


Program virtuálnej konferencie

Chairman: M. Gajdošová, L. Javorská


A. Furdová

Zahájenie podujatia prezidentom SOS


P. Žiak

Anti-VEGF liečba – aj Slovensko je svetové?


N. Ferková

Anti-VEGF pomáha pacientom žiť kvalitný život


O. Chrapek

Parametre optimálnej terapeutickej odpovede anti-VEGF liečby u vVPDM


L. Javorská

Na tekutine záleží – je to naozaj tak?


G. Pavlovičová

Hawk a Harrier - dôkaz účinnosti brolucizumabu


P. Němec

Skúsenosti s novou liečbou v reálnej praxi


P. Kusenda

Prvé skúsenosti s brolucizumabom na Slovensku


M. Gajdošová

Nový liek- nové možnosti, nové pohľady na liečbu vVPDM


3.9.2021

17:00 - 19:30

Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Chcete sledovať podujatie?

Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.

Odborný garant podujatia:

Prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO