Ustanovujúca schôdza nového výboru SOS

Ustanovujúca nového výboru SOS sa uskutoční online cez MS Teams 15.10.2020

15.10.2020