XXVI. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

XXVI. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

25.08.2021

XXVI. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

XXVI. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

14.06.2021

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

plánovaný XXVI. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

sa uskutoční v jesennom  termíne, 30.9.-2.10.2021

Bližšie informácie a registrácia:

https://ocnykongreskosice2020.sk/uvod