ODPORÚČANIA PRE PACIENTOV LIEČENÝCH VNÚTROOČNÝMI (INTRAVITREÁLNYMI) INJEKCIAMI POČAS PANDÉMIE COVID-19

ODPORÚČANIA PRE PACIENTOV

14.05.2020

ODPORÚČANIA PRE PACIENTOV LIEČENÝCH VNÚTROOČNÝMI (INTRAVITREÁLNYMI) INJEKCIAMI POČAS PANDÉMIE COVID-19


Vážený pacient,

 počas tohoto výnimočného obdobia pandémie koronavírusu (COVID-19) chceme ubezpečiť Vás, a Vaše rodiny, že Vaša bezpečnosť a zdravie zostávajú našou prioritou. Pochopiteľne, môžete mať obavy z účasti na pravidelných návštevách aplikačného centra z rôznych dôvodov, ale prosím uvedomte si, že naše aplikačné centrá dodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenia v súlade so všeobecne platnými odporúčaniami.
Naším cieľom je minimalizovať riziko nákazy pacienta a zdravotníckych pracovníkov pri vykonávaní nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. Preto sa na základe najnovších klinických odporúčaní implementujú nasledujúce postupy.

 

Ako sme upravili postupy v aplikačných centrách
• V súčasnosti ich navštevujú iba pacienti s naliehavou potrebou injekcií a / alebo pacienti, ktorí si vyžadujú intenzívnejšiu liečbu, tak ako sú aj Vaše injekcie. Tieto opatrenia minimalizujú frekvenciu návštev a zároveň sa prispôsobujú potrebám všetkých pacientov, ktorí vyžadujú neodkladnú starostlivosť.
• Neurgentné návštevy sa preplánujú, avšak v prípade, že dôjde k mimoriadnej udalosti, alebo ak sa náhle zhorší Vaše videnie medzi naplánovanými návštevami, sme pripravení poskytnúť Vám neodkladné ošetrenie po vzájomnom dohovore a splnení administratívnych a epidemiologických požiadaviek.

 

Informácie týkajúce sa Vašej nasledujúcej návštevy

• Môže sa stať, že Vás budeme kontaktovať ešte pred termínom Vašej návštevy s otázkami týkajúcimi sa Vášho aktuálneho zdravotného stavu.

• Upravili sme naše plánovanie tak, aby sme v akomkoľvek čase minimalizovali počet pacientov v čakárni.

• Pred samotnou injekciou možno nebudete musieť absolvovať všetky obvyklé vyšetrenia. Tým sa zabezpečí, že strávite na aplikačnom centre iba nevyhnutný čas, potrebný pre podanie lieku.

• Očný lekár môže počas ošetrenia nosiť na tvári masku s plastovým štítom a obmedziť konverzáciu.

• Aby sme znížili riziko infekcie Vás aj zdravotníckeho personálu, môžeme rozhodnúť o oddialení Vašej ďalšej návštevy , o čom Vás budeme vopred informovať.

 

Spôsoby, ako môžete znížiť riziko nákazy počas Vašej návštevy
• Ak ste boli priamo vystavení pacientovi pozitívnemu na COVID-19, alebo máte kašeľ alebo horúčku, je nevyhnutné vopred to oznámiť svojmu všeobecnému lekárovi aj aplikačnému centru, ak máte v blízkej budúcnosti naplánovaný termín návštevy.

• Ak prídete na plánovaný termín ošetrenia a necítite sa dobre, prípadne máte zvýšenú teplotu, môže Vám byť zmenený termín návštevy, aby ste nevystavili ostatných pacientov  a zdravotnícky personál riziku nákazy.
• Na návštevu sa dostavte s nasadeným rúškom a používajte ho počas celého pobytu, prípadne sa riaďte pokynmi zdravotníckeho personálu.

• Obmedzte počet sprevádzajúcich osôb na najviac jednu.
• Personál aplikačného centra môže požiadať Vás a / alebo sprevádzajúcu osobu, aby ste čakali vonku. Toto je bežná prax za účelom zamedzenia šírenia infekcie a chráni Vás, ostatných pacientov a zdravotníckych pracovníkov v súlade s nariadeniami o obmedzení zhromažďovania.
• Keď ste v čakárni, udržiavajte odstup od ostatných najmenej 2 metre.

Ak sa nemôžete dostaviť na návštevu
• Pri ošetrení podnikáme všetky opatrenia na minimalizáciu rizika šírenia infekcie COVID19. Riziko však nebude nikdy úplne odstránené a my prijmeme s pochopením, ak sa napriek vyššie uvedeným bezpečnostným opatreniam rozhodnete návštevu zrušiť.
• Čo najskôr kontaktujte aplikačné centrum, ak potrebujete návštevu zrušiť, alebo naplánovať návštevu v inom termíne.
• Pred začiatkom najbližšej plánovanej návštevy pravidelne monitorujte svoje videnie pomocou testu Amslerovou mriežkou, ktorý je súčasťou týchto odporúčaní. Pri vykonávaní monitorovania nezabudnite striedať oči.
• Ak si všimnete zmenu videnia, kontaktujte nás, aby sme rozhodli, či je potrebná urgentná návšteva.

Všeobecné odporúčania pre zníženie rizika nákazy COVID 19

Umývajte si ruky často: pravidelne a dôkladne si ruky čistite alkoholovým dezinfekčným roztokom alebo ich dôkladne (aspoň 20 sekúnd) umývajte mydlom a vodou.
Udržujte sociálny odstup: vzdialenosť najmenej 2 metre od ostatných.
Nedotýkajte sa očí, nosa a úst: ruky sa dotýkajú mnohých povrchov a môžu sa na nich zachytávať vírusy. Po kontaminácii sa môže vírus preniesť rukami do očí, nosa alebo úst. Odtiaľ môže vírus vstúpiť do Vášho tela a spôsobiť, že ochoriete.
Dbajte na hygienu dýchacích ciest. Pri kašľaní alebo kýchaní si zakrývajte ústa a nos  lakťovou jamkou alebo jednorazovou papierovou vreckovkou, a túto po použití okamžite zlikvidujte.
Ak máte horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, kontaktujte lekára včas: zostaňte doma, ak sa necítite dobre, ale ak máte horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, telefonicky privolajte lekársku pomoc (volajte 155).
Zostaňte informovaní a riaďte sa pokynmi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: informujte sa o najnovšom vývoji v oblasti COVID-19. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a štátnych a miestnych orgánov verejného zdravotníctva, ako chrániť seba a ostatných pred COVID-19.