M

MUDr. Karolína Kapitánová

Endotelové dystrofie rohovky

Fuchsova endotelová dystrofia rohovky je ochorenie charakterizované postupnou stratou endotelových buniek rohovky, zhrubnutím Descemetovej membrány a hromadením tzv. extracelulárnej matrix so vznikom charakteristického vzhľadu endotelu, pripomínajúceho tepaný kov – alebo “guttae” na endoteli rohovky.

24.07.2019

Ochorenie postihuje mierne častejšie ženy ako mužov, prvé príznaky môžu byť prítomné už vo veku 35 až 40 rokov, avšak len zriedka dosiahne závažnosť znižujúcu zrakovú ostrosť pred 50. rokom života. Presná príčina vzniku ochorenia doteraz nie je známa. Fyziologickou funkciou endotelu rohovky je zabezpečovanie vstupu rôznych substancií z komorovej tekutiny do rohovky, ale aj odčerpávanie vody z rohovkovej strómy opačným smerom – do komorovej tekutiny. Za normálnych okolností počet endotelových hexagonálnych buniek dosahuje v dospelosti hodnotu asi 2400 - 3200 buniek/mm². Pokiaľ však tento počet klesá na tzv. prahovú hodnotu, ktorá býva značne individuálna (500-1000 bb/mm2), dochádza k zlyhaniu funkcií endotelu. To sa prejaví hromadením tekutiny v rohovke, jej opuchom, poklesom priehľadnosti, neskôr až vznikom bolestivých búl na povrchu rohovky. Pokles počtu buniek je spojený aj so zmenou ich veľkosti (polymegatizmus) a ich tvaru (polymorfizmus). Detailné vyšetrenie stavu rohovkového endotelu je možné s použitím endotelovej mikroskopie. Tá nám poskytuje presné informácie o počte buniek, ich tvare aj veľkosti.

Obr. 1: Endotelová dystrofia rohovky Obr. 1: Endotelová dystrofia rohovky

Okrem tohto degeneratívneho ochorenia je relatívne častou príčinou závažného poklesu počtu endotelových buniek aj iatrogénne poškodenie. K nemu môže dôjsť pri rôznych vnútroočných operáciách, napríklad pri operácii katarakty s použitím väčšieho množstva energie ultrazvuku, priamym poškodením endotelu počas operácie, alebo aj pooperačným chronickým poškodením endotelu – napr. nevhodne umiestnená umelá vnútroočná šošovka. Ďalšími faktormi spôsobujúcimi pokles počtu endotelových buniek sú vek, vysoký vnútroočný tlak, ale aj vnútroočné zápaly.

Liečba rohovkových endotelových dystrofií
Nechirurgická liečba má svoj význam v úvodných štádiách ochorenia. Lokálne aplikované hypertonické roztoky vo forme očných kvapiek do istej mierny osmoticky znižujú edém rohovky. U pokročilej formy spojenej s tvorbou tzv. búl (pľuzgierov) na povrchu rohovky sa na zmiernenie bolestivosti stavu používajú mäkké kontaktné šošovky. Definitívnu liečbu však v súčasnosti predstavuje transplantácia rohovky jedinú efektívnu liečbu rohovkových endotelových dystrofií, keďže schopnosť endotelu regenerovať je minimálna:

a.) Zadná lamelárna keratoplastika (Descemet´s membrane endothelial keratoplasty = DMEK) a jej varianty vznikli ako nové varianty transplantácie rohovky určené pre selektívnu náhradu postihnutého endotelu. V porovnaní s perforujúcou keratoplastikou vyžadujú kratší čas do konečného zotavenia rohovky a majú aj lepšie výsledky v pooperačnej zrakovej ostrosti pacientov. Nevýhodou je väčšia technická náročnosť operácie.

b.) Perforujúca keratoplastika znamená transpantáciu rohovky v celej jej hrúbke, pričom v minulosti bolia metódou voľby u všetkých pacientom so zlyhaním funkcie endotelu. Dnes je používaná v tých prípadoch, kedy dané ochorenie nenávratne postihuje nielen rohovkový endotel, ale aj ďalšie vrstvy rohovky.

Obr. 2: Transplantácia endotelu rohovky - endotel darcu zafarbený na modro Obr. 2: Transplantácia endotelu rohovky - endotel darcu zafarbený na modro


M

MUDr. Karolína Kapitánová