Doporučenie od Hl. odborníka MZ SR pre oftalmológiu a pediatrickú oftalmológiu

koronavírus

11.03.2020

Vážené kolegyne a kolegovia,

bohužiaľ v súčasnosti sme vzhľadom k epidémií koronavírusu SARS CoV2 v situácií s ktorou sme sa ešte nestretli, je neštandardná a ktorej vývoj sa nedá presne predpovedať. Podľa vývoja v iných krajinách je možno predpokladať že počet nakazených bude rásť a že časom bude nakazená významná časť populácie. Podľa dostupných informácií ochorenie prebieha v približne 20% ako závažná infekcia s pneumóniou vyžadujúca si aplikáciu kyslíka, cca 10% infikovaných si vyžaduje liečbu na JIS vrátane umelej ventilácie (aktuálne údaje z Talianska).  Infikovaný pacient môže byť asymptomatický a pritom šíriť vírus aerosolom, sekrétmi vrátane sĺz, močom i stolicou.
Lekári pôsobiaci v postihnutých oblastiach doporučujú čo najväčšiemu počtu ludí zostať doma a tak sa izolovať, nakolko pri súčasnom ochorení mnohých pacientov dochádza k preťaženiu kapacity dostupných miest na JIS. To má samozrejme tragické následky. Aj nekomplikovaný priebeh ochorenia trvá cca 14 dní a v 75% je prítomná bilat.pneumónia, takže sa nejedná o banálnu virózu, ochorenie vyradí človeka z pracovného procesu na viac týždňov. V 5% prípadov sa vyskytuje aj konjuktivitída. Z uvedených dôvodov je nutné sa snažiť čo najviac spomaliť tempo vzniku nových infekcií. Prostriedkom je zamedzenie koncentrácie ľudí najmä v uzavretých priestoroch (čakárne) ale aj čo najviac redukovať blízky kontakt lekár/pacient na najmenšiu potrebnú mieru. Je potrebné čo najviac obmedziť nakazenie zdravotníckych pracovníkov, ktorí v systéme majú nenahraditeľnú úlohu nielen teraz ale sú potrební aj v budúcnosti.

Z týchto dôvodov z pozície hlavného odborníka MZ SR pre oftalmológiu doporučujem:
1. Používanie masiek a respirátorov počas celého očného vyšetrenia, najmä počas vyšetrenia štrbinovou lampou

2. Obmedziť na nevyhnutnú mieru používanie bezkontaktných tonometrov (tvorba aerosolu zo slz pacienta) a vyšetrenia kontaktnými PF šošovkami

3. Medzi vyšetreniami jednotlivých pacientov dezinfikovať vyš. prístroje alkoholovým dezinfekčným prostriedkom (opierky brady, čela).

4. Dezinfekcia rúk medzi vyšetreniami (robili sme aj doteraz len pre pripomenutie), používanie rukavíc.

5. Zvážiť vykonávanie plánovaných očných chirurgických výkonov okrem intravitreálnych aplikácií (veľké riziko nakazenia pacientov i personálu)

6. Častá a pravidelná (čím viac krát za deň) dezinfekcia kľučiek a sanitárnych zariadení (stolica je vysoko infekčná u niektorých pacientov).

7. Podľa možností inštalácia dávkovača dezinfekcie aj v čakárni (viem že je to asi problém). Pravidelné vetranie v ambulancií i čakárni (ak je to možné).

Vzhľadom k vekovej štruktúre oftalmológov a naozaj nie zanedbateľným rizikám (vyšetrenie na štrbinovej lampe) je na diskusiu redukcia činnosti očných ambulancií na vyšetrovanie len akútnych a zrak ohrozujúcich stavov.

Vážené kolegyne a kolegovia, situácia je zložitá, napriek tomu si myslím že do určitej miery vieme niektoré veci ovplyvniť. Je to ale potrebné urobiť zavčasu a v predstihu.

S pozdravom
MUDr. Peter Žiak, PhD