coronavirus - oznam

Čo je potrebné vedieť?

11.03.2020

Čo je potrebné vedieť?

 

Niekoľko správ naznačuje, že korovnavírus môže spôsobiť konjunktivitídu a pravdepodobne sa môže prenášať aj kontaktom aerosólu so spojovkou.

Pacienti, ktorí navštívia oftalmológa kvôli zápalu spojoviek, a ktorí majú tiež zvýšenú teplotu, kašeľ a dýchavičnosť a ktorí nedávno cestovali do zahraničia, najmä do oblastí so známymi ohniskami (Čína, Irán, Taliansko, Japonsko a Južná Kórea) alebo ich navštívili členovia ich rodiny, by mohli byť infikovaný vírusom COVID-19.

Pri starostlivosti o pacientov potenciálne infikovaných SARS-CoV-2 sú odporúčané ochranné pomôcky úst, nosa a očí.

Vírus spôsobujúci COVID-19 je veľmi citlivý na rovnaké dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu a bielidiel, ktoré oftalmológovia bežne používajú na dezinfekciu oftalmologických nástrojov a kancelárskeho nábytku. Aby sa zabránilo prenosu SARS-CoV-2, odporúčajú sa rovnaké dezinfekčné postupy, aké sa už používajú na zabránenie šírenia iných vírusových patogénov v ambulancii, pred každým vyšetrením pacienta a po ňom.

 

 

Oftalmologické prejavy

 

Dve nedávne správy naznačujú, že vírus môže spôsobiť konjunktivitídu. Je teda možné, že SARS-CoV-2 sa prenáša aerosólovým kontaktom so spojovkou, rsp. aerosólom zo slzného filmu.

 

V štúdii Journal of Medical Virology, ktorá sa týka 30 pacientov hospitalizovaných pre COVID-19 v Číne, mala jeden zápal spojoviek. Tento pacient, nie ďalších dvadsaťdeväť, mal SARS-CoV-2 v sekrétoch očí. To naznačuje, že SARS-CoV-2 môže infikovať spojovku a spôsobiť konjunktivitídu a vírusové častice sú prítomné v očných sekrétoch.

V rozsiahlejšej štúdii uverejnenej v New England Journal of Medicine vedci zdokumentovali „kongesciu spojoviek“ u 9 z 1 099 pacientov (0,8%) s laboratórne potvrdeným COVID-19 z 30 nemocníc v Číne.

Aj keď sa zdá, že konjunktivitída v spojitosti s COVID-19 je zriedkavá, ostatné formy konjunktivitídy sú však stále bežné. Postihnutí pacienti často navštevujú očné kliniky, oddelenia, ambulancie alebo pohotovostných oddelení. To zvyšuje pravdepodobnosť, že oftalmológovia môžu byť prvými poskytovateľmi, ktorí identifikujú pacientov, ktorí by mohli byť infikovaní COVID-19.

 

Preto sa pri starostlivosti o pacientov potenciálne infikovaných COVID-19 odporúča ochrana úst, a očí (napr. okuliare alebo štít). Dychové štíty na  štrbinových lampách sú navyše užitočné na ochranu zdravotníckych pracovníkov aj pacientov pred prenosom respiračných chorôb.

 

 

Otázky, ktoré by ste mali položiť pacientovi s možnou expozíciou SARS-CoV-2

 

Máte respiračné problémy?

Cestovali ste nedávno do zahraničia?

Ak áno: Bola niektorá z krajín, ktoré navštívil Irán, Taliansko, Japonsko či Južná Kórea,

Ak nie: Navštívil niekto z vašich príbuzných alebo známych niektorú z týchto krajín?

Pokiaľ ste pri odoberaní tejto anamnézy zistili zachytili pozitívne odpovede mali by ste kontaktovať zodpovedné osoby ale Úrad verejného zdravotníctva, či linku Ministerstva zdravotníctva.

 

 

Odporúčané postupy plánovaní návštev pacientov

 

Pri telefonickom kontakte alebo návšteve pacienta odporúčam požiadať zmenu termínu okrem pacientov s  akútnymi chirurgickými problémami, ktorí trpeli respiračnými ochoreniami, teplotami v posledných 2 týždňoch alebo sami, či ich príbuzní navštívili oblasť s vysokým rizikom nákazy.

Všetci pacienti, ktorý majú o dohodnuté alebo potrebujú akútne ošetrenie, by mali pred vstupom do čakárne odpovedať či netrpia na respiračné ochorenie a či oni sami alebo ich rodinní príslušníci nenavštívili vysokorizikovú oblasť.

Ak na niektorú otázku odpovedia áno, mali by byť poslaní domov a kontaktovali príslušné zodpovedné osoby.

Pokiaľ sa jedná o akútne ochorenie oka alebo iný stav vyžadujúci si akútne ošetrenie a pacienti by mohli mať podozrenie na infekciu COVID- 19 je možné ich ošetriť za použitia osobných ochranných prostriedkov. Tieto musia používať všetci, ktorí prídu do kontaktu s pacientom.

Odporúčania týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov zahŕňajú rukavice, plášte, ochrannú rúšku na tvár a ochranu očí. Pacient by mal byť umiestnený v samostatnej miestnosti s uzatvárateľnými dverami, s rúškou na tvári tak, aby neprišiel do viac než nevyhnutného kontaktu s ostatnými pacientmi. Všetky miestnosti, v ktorých sa takýto pacient nachádzal by mali byť následne vydezinfikované čistiacimi prostriedkami na báze alkoholu. Taktiež aj všetky prístroje, na ktorých bol pacient vyšetrený.

 

Zdroj:

Alert: Important coronavirus updates for ophthalmology

American Academy of Ophthalmology

https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context

 

 

COVID 19: What ophthalmologists need to know

https://www.ophthalmologytimes.com/coronavirus/covid-19-what-ophthalmologists-need-know/page/0/2

 

 

 

 

Odporučenie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

 

Dôsledné dodržiavania vyššie uvedených zásad ochrany pred prenosom koronavírusu - používanie ochranných tvárových masiek, ochranných okuliarov, plášťa, rukavíc a dezinfekčných prostriedkov a odoberanie dôslednej anamnézy na kritické otázky. Vzhľadom ku skutočnosti, že je možný prenos koronavírusu aj v aerosóle zo slzného filmu na povrchu spojovky, odporúčame nevykonávať meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tzv. "puff" tonometrom u pacientov trpiacich na zápal spojoviek. A taktiež ani u pacientov s pozitívnou anamnézou na respiračné ochorenie, zvýšenú teplotu, či tých, ktorí navštívili jednu z krajín s vysokým výskytom koronavírusu. Pokiaľ je potrebné odmerať výšku vnútroočného tlaku, je vhodnejšie túto vykonať kontaktným tonometrom a tento následne vydezinfikovať čistiacim prostriedkom na báze alkoholu. Tým sa zabráni uvoľňovaniu aerosólu do okolitého prostredia z povrchu oka. Dezinfikovať je potrebné aj všetky ostatné vyšetrovacie zariadenia, ktoré boli použité počas vyšetrenia a predmety, s ktorými prišiel pacient s podozrením na ochorenie koronavírus do kontaktu.

Pokiaľ lekár dôjde do kontaktu s pacientom so symptómami typickými pre nákazu koronavírusom mal by okamžite kontaktovať linku Ministerstva zdravotníctva na čísle 0800 221 234.

Doposiaľ nebol popísaný stav, že by zápal spojoviek bol prvým príznakom infekcie koronavírusom. Pokiaľ však očný lekár príde do kontaktu s pacientom s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a akútnou konjuntivitídou, hoc aj bez ostatných príznakov koronavírusu odporúčame taktiež kontaktovať zodpovedné osoby na Úrade verejného zdravotníctva alebo lekára na linke zriadenej Ministerstvom zdravotníctva na tel. čísle 0800 221 234.