Členské príspevky 2022

Novinky

02.02.2022

                                                                                      

        Vážení členovia Slovenskej oftalmologickej spoločnosti,

 

 

           V mene výboru SOS Vám želám v novom roku 2022  veľa zdravia, rodinnej pohody a pracovných úspechov. Ďakujem všetkým, ktorí svojou odbornou aktivitou prispeli k zlepšeniu  činnosti našej spoločnosti.

 

Členský poplatok na rok 2022 je 70 €. Nepracujúci dôchodcovia 20 €. Prosím túto čiastku uhradiť obratom, najneskôr do 10.2. 2022. Vzhľadom na zvyšujúce sa náklady na prevádzku našej odbornej spoločnosti a predovšetkým na časopis Česká a slovenská oftalmológia bude výška členského príspevku predmetom rokovania najbližšej členskej schôdze SOS, ktorá by sa mala uskutočniť počas tohtoročného kongresu SOS v Šamoríne.

Vo vlastnom záujme prosím, aby ste pri platbe členského napísali  aj Vaše meno a adresu pre  správnu identifikáciu platby. Číslo účtu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti zostáva nezmenené.

 

Číslo účtu:

IBAN:  SK57 0200 0000 0037 4222 5456

Všeobecná úverová banka

Konštantný symbol : 0558

Variabilný symbol:2022

 

 Upozorňujem na zmenu kontaktnej emailovej adresy.

 Nová emailová adresa je   slovoftalmologicka@gmail.com 

                                                          

 

                                                                 S pozdravom

 

                                                                 MUDr. Ladislav Jančo, PhD, MPH, FEBO

                                                                 Prezident SOS