Kódy pre COVID-19

Centrum pre klasifikačný systém (DRG)SK

17.03.2020

SK-DRG systém Aktuality

16.03.2020

Koronavírus - vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti 

V súvislosti s doplnením číselníka Zoznamu diagnóz (MKCH10) o nové kódy:

   - U07.1 - Potvrdená diagnóza COVID-19

   - U07.2 - Podozrenie z infekcie COVID-19

úrad oznamuje, že uvedené kódy diagnóz budú pre rok 2020 používané len pre vykazovanie zdravotných výkonov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Pre vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti (dávka 274b) uskutočnených v súvislosti s potvrdenou infekciou COVID-19 budú aj naďalej vykazované diagnózy platné v definičnej príručke pre rok 2020 v MDC04 - Ochorenia a poruchy dýchacích ciest, ktoré určujú druh ochorenia. Novo doplnené diagnózy súvisiace s pôvodcom infekcie (COVID-19) je možné pre štatistické účely a zisťovania vykazovať ako vedľajšie diagnózy.

(Pôvodná správa)


Pre vykazovanie hospitalizácií v súvislosti s COVI-19 platné diagnózy (najmä pre ochorenia dýchacích ciest ) podľa druhu a rozsahu ochorenia:

J06.8 iná akútna infekcia HDC na viacerých miestach

J12.8 iná vírusová pneumómia

Z29.0 izolácia prevent. (viac ako 96h, alebo ak aj po prepustení, alebo ak úmrtie menej ako 96h)

Z20.9 kontakt a vystavenie

J96.00 akútna respiračná insuficiencia

Z03.8 pozorovanie pri podozrení (nedokázané ani nevylúčené)

Z22.8 prenášač (hospitalizácia z izolačných dôvodov)