Aktuálne doporučenia k prevádzke očných ambulancií v súvislosti s výskytom ochorenia COVID 19

24.03.2020

24.03.2020

Aktuálne doporučenia k prevádzke očných ambulancií v súvislosti s výskytom ochorenia COVID 19

Ochorenie koronavírusom COVID 19 je infekčné vírusové ochorenie a vysokým stupňom virulencie. Podľa štatistík každý infikovaný pacient nakazí približne 3 ďalších ĺudí. Hlavné cesty prenosu sú kvapôčkovou formou cestou slizníc nosa , horných dýchacích ciest a tiež spojovkou. Dôležitá informácia pre oftalmológov je, že vírus sa nachádza v slzách už počas inkubačnej doby, 2-3 dni pred prvými  celkovým príznakmi ochorenia.

Aby ste zabránili prenosu prípadnej infekcie na ďalšieho pacienta alebo na personál (vrátane seba!), je potrebné dodržiavať nasledujúce postupy pri vyšetrovaní  pacienta na očnej ambulancii:

1. Pri telefonickej objednávke  je potrebné cielene sa informovať, či pacient nemá prejavy infekcie COVID 19, či nebol v poslednom období v zahraničí, alebo v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraniční, alebo je v karanténe.  Pacienta, ktorý javí príznaky ochorenia, nevyšetrujte, ale kontaktujte telefonicky jeho obvodného lekára.

2. Rovnako je potrebné postupovať aj pred vstupom pacienta do ambulancie.

3. V čakárni upozorniť pacientov, aby boli od seba vo vzdialenosti najmenej  1 m.

4. Do ambulancie môže vstúpiť len pacient s ochranným rúškom tváre.

5. Podľa epidemiologických štúdii je vhodné, aby pacient nebol dlhšie na ambulancii ako 15 minút.

6. Personál musí používať ochranné rúška, najlepšie certifikované respirátory, v očnej ambulancii je vhodné používať  najmä pri vyšetrení na štrbinovej lampe aj ochranné okuliare, štíty a aj na štrbinovej lampe. Súčasťou ochrany personálu sú aj jednorazové rukavice, ktoré je potrebné vymeniť po každom vyšetrení.

7. Na zabránenie kontaminácie tváre lekára pri vyšetrení na  štrbinovej lampe  je potrebné upozorniť pacienta, aby pri vyšetrení nerozprával, vhodné je aj umiestniť na štrbinovú lampu priehľadnú fóliu medzi lekára a pacienta.

8. Podľa možnosti nemerať vnútroočný tlak akýmkoľvek spôsobom, iba v akútnych a indikovaných prípadoch.

Bolo zistené, že pri meraní vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom  u infikovaného pacienta / aj v predklinickom štádiu/ vzniká v okolí oka vírus obsahujúci aerosol, ktorý sa ale dostáva aj do  okolitého prostredia. Z tohto dôvodu zdôrazňujeme potrebu nosenia respirátorov a ochranných okuliarov u personálu, ktorý toto vyšetrenie vykonáva alebo sa v miestnosti merania nachádza. V tejto súvislosti sa do popredia dostáva potreba používania germicidnych žiaričov v očných ambulanciách.

9. Pri aplikácii očných kvapiek (mydriatík a pod.) používajte rukavice a pokiaľ je to možné, zabráňte dotyku rúk s mihalnicami a tvárou pacienta. Samozrejmosťou je taká aplikácia, pri ktorej nedôjde  ku kontaminácii aplikátora, ale ani samotnej fľaštičky kvapiek.

10. Rovnako pri vyšetrení,  pokiaľ  je to  možné,  nedotýkajte  sa mihalníc a tváre pacienta. Ak je to počas vyšetrenia nevyhnutné, je potrebné následne sa nedotýkať  iných povrchov a prístrojov a rukavice si vymeniť.

11. Preferujte Volkove šošovky, nepoužívajte kontaktné šošovky ani kontaktné tonometre. Po vyšetrení  je potrebné všetky prístroje, pomôcky a povrchy, s ktorými prišiel pacient do kontaktu dezinfikovať.

12. Nedotýkajte sa rúšok, respirátorov ani  ochranných okuliarov, po práci ich dezinfikujte, rúško a respirátor zlikvidujte podľa platných doporučení.

13. Nevyšetrovať slzný film pri suchom oku. Tiež neaplikovať kontaktné šošovky (KŠ). Pacientov upozorniť na dočasné nenosenie KŠ.

Na dezinfekciu povrchov a nástrojov a rúk  používajte prostriedky podľa  aktuálneho prevádzkového poriadku, resp. informácii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

Ku vyšetreniu každého pacienta pristupujte tak, akoby sa jednalo  o pacienta s možnou infekciou COVID 19 a myslíte na to, že prvý lekár, ktorý sa infikoval od pacienta bol čínsky oftalmológ.

 

Doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

Prezident Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Bratislava 24.03.2020