Aktualizácia: XXVI. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Aktualizácia

13.09.2021

Vážené kolegyne a kolegovia,

 

    veľmi nás teší enormný záujem o naše podujatie, ktoré sa aj napriek situácii snažíme pre Vás pripraviť hybridnou formou.

Bohužiaľ sme boli nútení z kapacitných dôvodov uzavrieť registráciu a rovnako zrušiť registráciu na tento kongres na mieste.

Prosím venujte pozornosť nasledovným informáciám:

-       Všetky registrácie, ktoré boli uhradené ku dňu 13.9.2021 môžu využiť prezenčnú formu pokiaľ sa nezmenia podmienky a mesto Košice bude v červenej farbe covid automatu.

-       Všetky ostatné, doposiaľ neuhradené registrácie sme nútení zmeniť na online formu.

-       Od 13.9.2021 je možné sa na kongres zaregistrovať iba na online sledovanie kongresu.

-       Diskusný večer v Dome Umenia dňa 1.10.2021 bol kvôli obmedzenej kapacite zrušený.

-       Dňa 1.10.2021 je možné zúčastniť sa večere v Hoteli Hilton. Zaregistrovaných účastníkov so zaplateným poplatkom, prosíme o nahlásenie záujmu emailom na ivana.cizmarova@progress.eu.sk, najneskôr do 20.9.2021. Kapacita je obmedzená.

Verte, že nám je ľúto, že nemôžeme každého jedného záujemcu privítať osobne, ale kapacita kongresových priestorov je obmedzená.


Veríme, že aj napriek tomuto obmedzeniu, Vám v online priestore prinesieme hodnotný program.Organizácia na mieste:

Organizácia kongresu bude zabezpečená v súlade s epidemiologickou situáciou a bude sa riadiť podmienkami Covid Automatu pre skupinu OTP.

Podmienky vstupu pre účastníkov:

a) osoba plne očkovaná,

b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

 

Za plne očkovanú osobu sa považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19

Opatrenia k prekrytiu horných dýchacích ciest (rúškom, respirátorom), budú organizátorom upresnené priamo na mieste konania kongresu.

V prípade väčšieho záujmu o účasť na kongrese ako bude v danom čase epidemiológmi povolená kapacita, bude možné sledovať prenos prednášok online. Sledovanie kongresu bude možné online pre každého, kto bude na kongres zaregistrovaný a bude mať uhradený registračný poplatok.


 


KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Bc. Ivana Čižmárová
Mobil: +421 905 674 562