Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Odborné publikácie, časopisy

 

Príručka nálezov na očnom pozadí 

MUDr.Jana Štefaničková, PhD., doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD. 

 

V súvislosti s rozvojom nových liečebných i chirurgických postupov vznikla obrazová publikácia najčastejšie vyskytujúcich sa nálezov v praxi na očnom pozadí. Pod obrázkami je ponechané voľné miesto pre Vaše vlastné poznatky a postrehy z praxe, aby sme podporili Váš aktívny prístup k permanentnému vzdelávaniu.

Veríme, že obrazová príručka bude pre Vás kolegov prínosom, obohatí Vaše poznatky, zlepší orientáciu v najčastejšie sa vyskytujúcich očných diagnózach. V neposlednom rade by mala byť nápomocná pre kolegov pripravujúcich sa na atestáciu z oftalmológie.

 

otvoriť Príručku 

 


 

Časopis Forum Diabetologicum                                          

 


 

Časopis Česká a slovenská oftalmologie                          

 


 

Časopis Czech and Slovak Ophthalmology v anglickom jazyku