Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Ocenenia za práce publikované v časopise Česká a slovenská oftalmologie

 

Ceny za rok 2017

1.cena 

Rozdíl mezi „Ganglion cells complex“ a vrstvou nervových vláken ve stejné altitudinální polovině sítnice u hypertenzních a normotenzních glaukomů
J. Lešták, Š. Pitrová, M. Žáková

 

2.cena 

Výskyt katarakty po implantaci zadněkomorové fakické čočky ICL – dlouhodobé výsledky
H. Kocová, E. Vlková, L. Michalcová, N. Rybárová, O. Motyka

 

2.cena 

Liečba melanómu corpus ciliare stereotaktickou rádiochirurgiou
A. Furdová, J. Juhas, M. Šramka, G. Králik

 

3.cena 

Pars plicata vitrektomie u nedonošených novorozenců pro odchlípení sítnice v důsledku retinopatie nedonošených, naše výsledky
L. Hejsek, J. Kadlecová, J. Dusová, M. Macháčková, N. Jirásková

 

Ceny za rok 2016
1.cena 

Refrakční chirurgie při myopické anizometropické amblyopii u dětí a srovnání s konzervativní léčbou kontaktními čočkami
Autrata R., Krejčířová I., Griščíková L., Doležel Z.
číslo časopisu 2/72/2016

1.cena 
Oční jizevnatý pemfigoid – retrospektivní studie
Szabó E., Palos M., Skalická P.
číslo časopisu 1/72/2016

2.cena 
„Ganglion cells komplex“ a vrstva nervových vláken u hypertenzních a normotenzních glaukomů
Lešták J., Pitrová Š.
číslo časopisu 6/72/2016

3.cena 
Klinické projevy experimentální autoimunitní uveitidy
Klímová A., Seidler Štangová P., Svozílková P., Kučera T., Heissigerová J.
číslo časopisu 1/72/2016

3.cena 
Prvé skúsenosti s korekciou presbyopie femtosekundovým laserom metódou INTRACOR
Žiak P., Lucká K., Mojžiš P., Katuščáková I., Halička J.
číslo časopisu 3/72/2016

 

Ceny za rok 2015

1.cena 
Funkční magnetická rezonance u vybraných očních onemocnění
Lešták J., Tintěra J.
číslo časopisu 3/71/2015

2.cena 
Léčba anizometropické amblyopie. Srovnání metod CAM zrakového stimulátoru a BRS barevné reverzační stimulace sítnice
Varadyová B., Krejčířová I., Autrata R.
číslo časopisu 4/71/2015

3.cena 
Osmolarita slz u pacientů s těžkým syndromem suchého oka před a po aplikaci autologního séra. Porovnání s hodnotami zdravých dobrovolníků
Mahelková G., Veselá V., Seidler Štangová P., Židlická A., Dotřelová D., Fales I., Skalická P., Jirsová K.
číslo časopisu 4/71/2015

3.cena 
Soubor prací s nádorovou tématikou:

Furdová A. a kol.
Stereotaktická rádiochirurgia(LINAC) uveálnych melanómov; postradiačné komplikácie
číslo časopisu 3/71/2015

Exenterácia očnice pre malígny melanóm choroidey v štádiu T4; možnosti epitetického riešenia
Exenterácia očnice pre bazocelulárny karcinóm
číslo časopisu 4/71/2015

Nemelanómové nádory kože mihalníc a vnútorného kútika - bazocelulárny karcinóm

číslo časopisu 6/71/2015

 

Ceny za rok 2014

1.cena 
Efektivita corneal cross – linkingu v zastavení progresie keratokónusu
Strmeňová E., Vlková E., Michalcová L., Trnková V., Dvořáková D., Goutaib M., Němec J., Gerinec A.
číslo časopisu 6/70/2014

1.cena 
Medikamentózní léčba glaukomu a biomechanické vlastnosti rohovky
Liehneová I., Karlovská S.
číslo časopisu 5/70/2014

2.cena 
Retinopatia prematúrnych detí – I. časť; Retinopatia prematúrnych detí – terapia II. časť; Skríning retinopatie prematúrnych detí (ROP)
Prepiaková Z., Tomčíková D., Kostolná B., Gerinec A.
číslo časopisu 2/70/2014

3.cena 
Supracor, laserová metoda korekce presbyopie: výsledky ročního sledování
Machačová H., Vlková E., Michalcová L., Trnková V., Rybárová N.
číslo časopisu 4/70/2014

3.cena 
Srovnání optické a ultrazvukové biometrie a zhodnocení užívání obou metod v praxi
Čech R., Utíkal T., Juhászová J.
číslo časopisu 1/70/2014

 

Ceny za rok 2013

1.cena 
Dlouhodobé výsledky u nepenetrujících operací glaukomu
Strnad P., Svačinová J., Vlková E., Littnerová S.
číslo časopisu 5/69/2013

2.cena 
Cytomegalovirová retinitida u HIV negativních pacientů – retrospektivní studie
Beňová A., Brichová M., Svozílková P., Kousal B., Jeníčková D., Heissigerová J., Říhová E.
číslo časopisu 6/69/2013

3.cena 
HDR 192Ir brachyterapia v liečbe bazocelulárneho karcinómu dolnej mihalnice a vnútorneho kútika oka – naše skúsenosti
Furdová A., Lukačko P., Lederleitner D.
číslo časopisu 2/69/2013

Cena za publikaci v časopise pro mladého oftalmologa do 35-ti let 
Screening ROP ve FN Ostrava
Timkovič J., Němčanský J., Cholevík D., Kolarčíková V., Mašek P., Pokrývková M., Poláčková R.
číslo časopisu 2/69/2013

 

Ceny za rok 2012

1.cena 
Přínos intravitreální aplikace anti-VEGF preparátů v léčbě prahového stadia ROP 3+ v zóně I-II: Výsledky čtyřleté studie
Autrata R., Šenková K., Holoušová M., Krejčířová I., Doležel Z., Borek I.
číslo časopisu 1/68/2012

2.cena 
Komplikace u nepenetrujících hlubokých sklerektomií
Strnad P., Svačinová J., Vlková E.
číslo časopisu 3/68/2012

2.cena 
Vybrané prognostické faktory malígneho melanómu uvey
Svetlošáková Z., Krásnik V., Gergišáková H., Babál P., Kusenda P.
číslo časopisu 1/68/2012

3.cena 
Koincidence lokalizace defektů vrstvy junkce IS/OS fotoreceptorů na SD OCT s funkčními poruchami v případě Stargardtovy choroby
Rencová E., Studnička J., Marák J., Dvořáková H., Langrová H.
číslo časopisu 2/68/2012

 

Ceny za rok 2011

1.cena 
Prínos konfluujúcej (paint) – diódlaserkoagulácie v liečbe retinopatie nezrelých detí
Tomčíková D., Prepiaková Z., Kostolná B., Gerinec A.
číslo časopisu 4/67/2011

2.cena 
Oko a idiopatické střevní záněty
Brichová M., Heissigerová J., Svozílková P., Dvořák J., Jeníčková D., Říhová E.
číslo časopisu 3/67/2011

3.cena 
Keratoconjunktivitis sicca (KCS) při folikulární konjunktivitidě u dospělých pacientů s etiologií Chlamydia pneumoniae (souhrnná dvanáctiletá studie)
Krásný J., Hrubá D., Netuková M., Kodat V., Pokorná J.
číslo časopisu 2/67/2011

3.cena 
DMEK (Transplantace Descemetovy membrány s endotelem) – časné a pozdní pooperační komplikace
Hlinomazová Z., Horáčková M., Pirnerová L.
číslo časopisu 3/67/2011

 

Ceny za rok 2010

1.cena 
Význam vitrektomie u diabetického makulárního edému a morfometrie chirurgicky odstraněné vnitřní limitující membrány
Kalvoda J., Dušková J., Kovařík Z., Kuběna A., Kalvodová B.
číslo časopisu 2/66/2010

1.cena 
Corneal cross-linking – moderná metóda liečby keratokónusu
Strmeňová E., Vlková E., Hlinomazová Z., Pirnerová L., Dvořáková D., Goutaib M., Němec J., Loukotová V., Horáčková M., Gerinec A.
číslo časopisu 6/66/2010

2.cena 
Využití konfokální mikroskopie rohovky v klinické praxi
Pirnerová L., Horáčková M., Vlková E., Hlinomazová Z., Trnková V., Strmeňová E.
číslo časopisu 6/66/2010

3.cena 
Diagnostika tapetoretinálnych dystrofií pomocou elektrofyziologických vyšetrovacích metód
Štětinová T., Gerinec A.
číslo časopisu 4/66/2010

Cena za publikaci v časopise pro mladého oftalmologa do 35-ti let
Vliv operace idiopatické makulární díry s peelingem MLI a plynnou tamponádou na elektrickou funkci sítnice
Karkanová M., Vlková E., Došková H., Kolář P.
číslo časopisu 2/66/2010

 

Ceny za rok 2009

1.cena 
Sledování prognosticky významných faktorů a analýza pětiletého přežití pacientů s uveálním melanomem na Oční klinice 3. LF UK a FNKV
Ředinová Vokrojová M., Šach J., Baráková D., Kuchynka P., Vránová J.
číslo časopisu 1/65/2009

2a.cena 
Maligní maskující syndromy
Heissigerová J., Říhová E., Svozílková P., Brichová M., Jeníčková D., Kovařík Z., Šach J., Adam P., Špička I.
číslo časopisu 4/65/2009

2a.cena 
Současné přístupy k léčbě neinfekčních uveitid
Heissigerová J., Říhová E., Svozílková P., Brichová M., Jeníčková D.
číslo časopisu 5/65/2009

2b.cena 
Kontrastní citlivost a aberace vyšších řádů po konvenčním LASIKU
Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Tokošová E., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Dvořáková D., Němec J.
číslo časopisu 5/65/2009

2b.cena 
Změny aberací vyšších řádů a kontrastní citlivosti po standardní fotorefrakční keratektomii
Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Tokošová E., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Dvořáková D., Němec J.
číslo časopisu 5/65/2009

3.cena 
Operace katarakty bez předoperační mydriázy
Marešová K., Procházková L.
číslo časopisu 1/65/2009

 

Ceny za rok 2008

1.cena 
Využití DNA diagnostiky u pacientů s povrchovou keratitidou virového původu
Hlinomazová Z., Šerý O., Horáčková M., Pitelová R., Loukotová V., Vlková E.
číslo časopisu 2/64/2008

2.cena 
Benigní maskující syndromy v diferenciální diagnostice uveitid
Svozílková P., Říhová E., Heissigerová J., Brichová M., Jeníčková D., Šach J.
číslo časopisu 5/64/2008

2.cena 
Imunohistochemická detekce exprese genu p53 a p21 v buňkách malligního melanomu uvey
Tokošová E., Hermanová M., Uhmannová R., Šmardová J., Hlinomazová Z.
číslo časopisu 4/64/2008

3.cena 
Orbitální tumory u dospělých – desetiletá studie
Krásný J., Šach J., Brunnerová R., Konvička J., Jankovská M., Srp A., Kozák J.
číslo časopisu 6/64/2008

Zvláštní cena za poster
Poster na celostátním sjezdu ČOS
Zobanová A.

 

Ceny za rok 2007

1.cena 
Léčba sekundárního glaukomu Leksellovým gama nožem
Výborný P., Nováček L., Pašta J., Šebesta P., Vladyka V., Liščiak R.
číslo časopisu 1/63/2007

2.cena 
Kulová krycí fólie - silikonový implantát formující přechodné řasy spojivky
Krásný J., Novák V.
číslo časopisu 6/63/2007

3.cena 
Funkční vyšetření retinálních cév u pacientů s okluzí centrální sítnicové žíly
Rehák M., Fric E., Řehák J., Raiskup-Wolf F., Langová K.
číslo časopisu 2/63/2007

 

Ceny za rok 2006

1.cena 
Léčba chronické pooperační endoftalmitidy
Svozílková P., Říhová E., Brichová M., Diblík P., Dvořák J., Šach J.
číslo časopisu 6/62/2006

2.cena 
Změny transparence čočky u dětí, mladistvých a mladých dospělých s diabetes mellitus 1. typu
Krásný J., Vyplašilová E., Brunnerová R., Madunický J., Domínek Z., Průhová Š., Treflová L., Dittertová L., Anděl M., Lebl J.
číslo časopisu 5/62/2006

3.cena 
Dlouhodobé výsledky chirurgického řešení idiopatické makulární díry s peelingem vnitřní limitující membrány
Kolář P.
číslo časopisu 1/62/2006

 

Ceny za rok 2005

1.cena 
Uveitida a roztroušená skleróza mozkomíšní
Šišková A., Říhová E., Havrdová E.
číslo časopisu 4/61/2005

2.cena 
Transpupilární termoterapie u exudativní VPMD. Výsledky po 2 letech a nálezy na druhém oku
Karel I., Záhlava J., Boguszaková J., Dubská Z., Lešták J.
číslo časopisu 3/61/2005

3.cena 
Conjuctivis ligea: komplikace vrozeného deficitu plazminogenu
Dostálek M., Krásný J., Špička I., Šach J.
číslo časopisu 1/61/2005

zvláštní cena 
Za sestavení desetiletého autorského a věcného rejstříku (1995-2004)
Otradovec J.
číslo časopisu 61/2005, 354-438 s.

 

Ceny za rok 2004

1.cena 
Nitrooční lymfom-klinická studie 14 pacientů s NHL
Říhová E., Šišková A., Jandusová J., Dotřelová D., Kovařík Z., Šach J., Adam P.
číslo časopisu 1/60/2004

2.cena 
Adenom hypofýzy v ambulantní praxi očního lékaře
Kochaňová I., Stašek A., Kuběna T.
číslo časopisu 4/60/2004

3.cena 
Makulární translokace - první zkušenosti
Doležalová J., Rusňák Š.
číslo časopisu 5/60/2004

 

Ceny za rok 2003

1.cena 
Význam diagnosticko-terapeutické pars plana vitrektomie u nedogenní uveotidy
Říhová E., Šišková A., Jandusová J., Dotřelová D., Diblík P., Šach J.
číslo časopisu 6/59/2003

2.cena 
Oční subklinické změny při významné stenóze karotid
Hejcmanová D., Svěrák J., Hobza V., Kvasnička J., Langrová H.
číslo časopisu 4/59/2003

3.cena 
Chlamydia pneumonie - etiologie pneumoniae - etiologie follikulární konjunktivitidy a následná keratoconjunctivitis sicca u dospělých pacientů
Krásný J., Borovanská J., Hrubá D.
číslo časopisu 59/2003, 312 - 318 s.

 

Ceny za rok 2002

1.cena 
Transpupilární termoterapie u VPMD
Karel I., Záhlava J., Boguszaková J., Dubská Z., Lešták J.
číslo časopisu 4/58/2002

2.cena 
Přínos PTK v léčbě povrchových afekcí rohovky u dětí
Autrata R., Řehůřek J., Hloušková M.
číslo časopisu 2/58/2002

3.cena 
Průkaz cirkulujících nádorových buněk u pacientů s očním melanomem
Borovanská J., Krásný J., Stříbrná J., Polreich P., Křemen J., Šach J.
číslo časopisu 4/58/2002

zvláštní cena 
Historie očního lékařství v Čechách, na Moravě a na Slovensku
Řehák S., Řehák J.
číslo časopisu 58/2002, 96 s. 

 

Ceny za rok 2001

1.cena 
První zkušenosti z chirurgickou dekompresí žíly u větvové retinální okluze
Dotřelová D., Dubská Z., Kuthan P., Štěpánková J.
číslo časopisu 6/57/2001

2.cena 
Binokulární vidění po operaci katarakty u dětí - dlouhodobé výsledky
Autrata R., Řehůřek J., Unčovská E., Vančurová J.
číslo časopisu 2/57/2001

Zvláštní cena za příspěvky k poznání historických aspektů očních chorob
Johann Sebastian Bach a jeho slepota
Doležalová V.
číslo časopisu 1/57/2001

Georg Friedrich Handel a jeho slepota
Doležalová V.
číslo časopisu 3/57/2001

Ludwig van Beethoven a jeho oči
Doležalová V.
číslo časopisu 5/57/2001