Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Lekár - oftalmológ Ľudovít Veselý napísal prvú slovenskú učebnicu oftalmológie, ktorá pod názvom Choroby oka vyšla po prvýkrát v roku 1968.  Okrem prvej slovenskej učebnice oftalmológie je autorom viac ako 120 odborných prednášok a cca 40 odborných publikácií.

Okrem toho sa zaslúžil o vznik Katedry oftalmológie Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov. Bol jej spoluzakladateľom a prvým prednostom. Habilitoval v roku 1963 prácou "Účinok alfa chymotrypsínu na hojenie rohovkových rán". V rokoch 1961-1980 bol podpredsedom a v rokoch 1980-1986 predsedom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Je držiteľom zlatej, striebornej aj bronzovej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Ľudovít Veselý sa narodil 20. novembra 1915 v Humennom. Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave promoval v roku 1939. Po skončení štúdia nastúpil na Očnú kliniku LF UK v Bratislave najskôr ako neplatený lekár, neskôr ako asistent. V rokoch 1946-1958 pracoval vo funkcii primára lôžkového Očného oddelenia v nemocnici v Prešove. Počas tohto obdobia stál pri zakladaní Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov (SÚDL) v Bratislave a stal sa prvým prednostom Katedry oftalmológie SÚDL. Počas jeho pôsobenia v tejto funkcii získalo atestáciu I. stupňa v odbore oftalmológia viac ako 300 očných lekárov a atestáciu II. stupňa približne 80 očných lekárov z celého Slovenska.
V rokoch 1958-1960 pracoval ako primár Očného oddelenia nemocnice v Trenčíne. V roku 1960 sa stal prednostom Očnej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach, kde pracoval až do roku 1980. V rokoch 1980-1984 bol primárom Očného oddelenia Krajského ústavu národného zdravia (KÚNZ) v Košiciach.
Doc. MUDr. Ľudovít Veselý zomrel 16. novembra 2008 v Košiciach, iba štyri dni pred svojimi 93. narodeninami.

 

 


 

Slovenskí oftalmológovia, autori učebných textov:

 

prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., emeritný profesor      

 

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.      

 

prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc.      

 

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.      

 

doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH      

 

doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, FEBO      

 

h.doc. MUDr. Pavel Gavorník, PhD.