Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Mobilná očná klinika


Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je celosvetovo treťou najčastejšou príčinou slepoty a prvou v industrializovaných krajinách. Napriek týmto skutočnostiam sú však epidemiologické dáta nedostatočné. A preto s potešením konštatujem, že práve u nás na Slovensku, vo veľkej miere vďaka Vám milé kolegyne a kolegovia, sa uskutočnil na jar tohto roku epidemiologický prieskum. Cieľom tohto prieskumu bolo zozbierať údaje k štatistickému spracovaniu výskytu VPDM na Slovensku. Išlo o prvý prieskum, kde bola k diagnostike VPDM (okrem iného) použitá aj optická koherentná tomografia. Autobus “Mobilná Klinika“ začal svoju cestu na Záhorí, odkiaľ sa postupne presunul cez južné Slovensko na východ a postupoval severnou trasou naspäť. V mestečkách a obciach nášho Slovenska sme sa stretli  s  pozitívnymi ohlasmi, ochotou pomôcť, podporiť dobrú myšlienku a nemalým záujmom našich občanov.  

 

Celé vyšetrenie nepozostávalo len z fotenia, ale aj vypĺňania dotazníku, kontrole na Amslerovej mriežke a ďalším zberom dôležitých údajov demografického a epidemiologického charakteru. Projekt “Klinika očnej prevencie” zozbieral údaje od viac ako 3200 respondentov. Spracovanie takéhoto veľkého súboru dát, si však ďalej vyžaduje niekoľko mesačné spracovanie.

 

O výsledkoch epidemiologickej štúdie, ktorej cieľom bolo zistiť výskyt VPDM na Slovensku, Vás budeme podrobne informovať čo najskôr, či už vo forme prednášok na našich spoločných akciách alebo cez odbornú tlač. 

 

Záverom mi dovoľte, čo najúprimnejšie poďakovať všetkým zúčastneným za ich námahu, čas a energiu vynaloženú pri realizácii projektu “Klinika očnej prevencie”. 

 

 

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
vedecký sekretár SOS

 

<< späť na zoznam projektov