Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Projekty

 

"EYEBLINK bojuje proti suchým očiam pri práci s PC. Pomocou kamery meria frekvenciu žmurkania a trénuje používateľa žmurkať viac."

https://www.blinkingmatters.com/sk/syndrom-sucheho-oka

Všetky informácie o projekte Biela pastelka...viac TU

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je celosvetovo treťou najčastejšou príčinou slepoty a prvou v industrializovaných krajinách. Napriek týmto skutočnostiam sú však epidemiologické dáta nedostatočné...viac TU