Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Odborné pracovné skupiny MZ

 

19. Odborná pracovná skupina S01 (pre oftalmologiká)
1. Predseda: MUDr. Mária Molnárová
2. Podpredseda: MUDr. Dana Tomčíková, PhD.
3. Člen: doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD. MPH

 

7. Odborná pracovná skupina pre jednotlivé skupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov
XF Oftalmológia
1. Predseda: doc. MUDr. Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH
2. Podpredseda: MUDr. Erika Vodrážková, MPH.​
3. Člen: MUDr. Peter Žiak, PhD.​​

 

10. Odborná pracovná skupina  O Zdravotnícke pomôcky pre zrakovo postihnutých
1. Predseda: MUDr. Peter Lysina
2. Podpredseda:
3. Člen: MUDr. Sylvia Ferková, PhD.