Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Diabetická retinopatia (sklovec a sietnica)

 

“Cukrovka“ (latinský názov - diabetes melittus) je v dnešnej dobe veľmi frekventované ochorenie, ktoré predstavuje jeden z najväčších zdravotných problémov všade vo svete. Pokiaľ nedochádza k výskytu komplikácií, nevidia ľudia v cukrovke zákernú chorobu. Ale skutočnosť je iná. Diabetes mellitus je závažné chronické ochorenie, které pokiaľ sa nelieči, vedie ku komplikáciám, které výrazne zhoršujú kvalitu života. Avšak aj liečená cukrovka prináša komplikácie, ktoré je nutné priebežne riešiť a preto je potrebné, aby boli všetci pacienti s cukrovkou sledovaní a dispenzarizovaní u viacerých špecialistov, medzi ktorých patria aj oftalmológovia.

 

Diabetes mellitus je metabolické ochorenie, kedy je porušená regulácia metabolizmu (premeny) glukózy (cukrov). Existuje viacero typov diabetu, ktoré majú jedno spoločné. A to dlhodobo zvýšenú hladinu glukózy-cukru v krvi alebo tiež hyperglykémiu (zvýšenú hladinu cukru v krvi) v dôsledku nedostatočného množstva alebo účinnosti inzulínu.

 

Táto skutočnosť spôsobuje zmeny na malých cievach v organizme, čo sa na oku prejaví ako ochorenie s názvom diabetická retinopatia, ktorá má viaceré štádiá. Postihnutie malých ciev sietnice vedie k nedostatočnému okysličeniu a teda k jej hypoxii. Ak sa súčasne k tomu pridá aj nedostatok červených krviniek, ktoré roznášajú kyslík, nedostatočné okysličenie sietnice sa ešte viac prehĺbi. Cukrovka je tiež charakteristická tým, že sa vytvárajú konečné produkty pokročilej glykácie, ku ktorým patrí aj tzv. glykovaný hemoglobín (marker, ktorý odzrkadluje dlhodobú kompenzáciu diabetika, a to za posledných 60 dní). Červené farbivo červených krviniek – hemoglobín viaže kyslík, ktorý odovzdáva vo vlásočniciach do okolitého tkaniva. Normálne je hladina gykovaného hemoglobínu do 5 %. V prípade cukrovky sa jeho percentuálny podiel zvyšuje, zvlášť, ak vysoká hladina krvnej glukózy pretrváva dlhšiu dobu. Jeho zlou vlastnosťou je, že jeho väzba kyslíka je omnoho silnejšia, ako u obyčajného hemoglobínu, teda odovzdávanie kyslíka naviazaného na glykovaný hemoglobín je omnoho nižšie. Existuje teda ďalší faktor, ktorý prispieva k nedostatku kyslíka v sietnici. To všetko vedie následne ku komplikáciám, ktoré môžu byť viac či menej prítomné na sietnici v závislosti na štádiu a trvaní diabetu.


Dôležitosť v liečbe diabetu má stále laserová liečba, pomocou ktorej sa ošetrujú miesta sietnice, kde by mohla vzniknúť novotvorba ciev, teda proliferácia, a kde sa vytvoril opuch žltej škvrny, centrálnej časti sietnice. V týchto prípadoch je liečba laserovým lúčom priamo indikovaná. V prípade prechodu retinopatie do štádia tvorby nových ciev – proliferatívneho štádia, je indikovaná tzv. panretinálna laserfotokoagulácia, teda aplikácia laserových zásahov po celej periférii sietnice. Účelom takéhoto ošetrenia je presmerovať krvný tok a zlepšiť okysličenie miesta pre videnie najviac dôležitého, teda do centra sietnice – žltej škvrny.

 

V pokročilých štádiách proliferatívnej diabetickej retinopatie je laserová liečba neúčinná alebo skôr neuskutočeniteľná bez predchádzajúcej operácie. Operácia sa volá pars plana vitrektómia a odstraňuje sa pri nej diabetom zmenený sklovec spolu s ošetrením sietnice od už vyššie spomenutých proliferácií, niekedy s aplikáciou látky zvanej triamcinolon, ktorá má zmenšiť opuch sietnice v centrálnej oblasti.

 

Dnes nám pri diagnostike pomáhajú viaceré vyšetrovacie metódy. Okrem tých najzákladnejších, ktorými sú zraková ostrosť, vyšetrenie štrbinovou lampou, nepriama oftalmoskopia, sú to fluoroangiografia ciev sietnice a optická koherentná tomografia (OCT).

 

Pacienti sú sledovaný oftalmológom v závislosti od štádia a vyznačenia retinopatie v intervale od 3 do 6 mesiacov, podľa zváženia lekára.

 

Avšak akákoľvek liečba očných príznakov choroby zvanej cukrovka, nemá zmysel, ak nie je dostatočne kontrolovaná hladina krvného cukru. Preto si na návštevu oftalmológa pripravte svoju diabetickú knižku s hodnotami Vášho glykovaného hemoglobínu.

 

MUDr. Patrícia Krajčová, PhD.