Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Ochorenie oka u dospelých

 

Zápaly očných spojiviek (rohovka a šošovka)

 

Zápaly očných spojoviek vznikajú najčastejšie preniknutím a zanesením mikroorganizmov (baktérie, vírusy, plesne, parazity, atď) do spojovkového vaku. Choroboplodné zárodky sa v spojovkovom vaku rozmnožia a takto vyvolajú zápalovú reakciu na spojovkách očí.

 

Základným príznakom ochorenia je subjektívny pocit cudzieho telieska na predných častiach oka prejavujúci sa rezaním, pálením, pichaním a pod. Videnie sa zhoršiť pri nalepení sekrétu na rohovku. Väčšinou sa pri pohyboch mihalníc sekrét mechanicky odlepí od rohovky a videnie sa upraví. Pacient sám, príbuzný (napr. rodičia), alebo niekto z okolia si všimne, že oko, prípadne obe oči sú červené – „zapálené“. Lekár pri vyšetrení najčastejšie zistí červené oko, čo spôsobil zvýšený prietok krvi a rozšírenie spojovkových krvných cievok. Spolu s ním dochádza k zhrubnutiu spojovky, ktorá dostáva matný lesk. Sekrét zo spojoviek môže byť vodnatý, hlienový až hnisavý. V očných kútikoch sa usadzuje oční maz (karpiny). Ak je sekrétu viac a má hnisavý charakter, zalepia sa ním cez noc pri spánku riasy na mihalniciach.


Pri zápaloch spojoviek bakteriálneho pôvodu sa nákaza prenáša z postihnutého oka na zdravé, z chorého človeka na zdravého buď priamo rukami (častý prípad v detských kolektívoch), alebo nepriamo (predmetmi, ktoré používa chorý – uterák a pod.). Veľmi vážne následky môže mať prenos zárodkov kvapavky z matky na dieťa počas pôrodu. Z tohto dôvodu sa vykonáva povinne hneď pri pôrode kredeizácia (prevencia blenorey – hnisavého zípalu spojoviek).
Ľudová múdrosť nás učí, že lepšie je chorobe predchádzať ako ju liečiť. Preto, keď už choroba vznikne, dôležité je zamedziť ďalší prenos na zdravých spoluobčanov a rodinných príslušníkov. Dosiahneme to dodržiavaním základných hygienických zásad:

 

 • umývať sa mydlom pod tečúcou vodou,
 • každý člen domácnosti (kolektívu) má mať svoj vlastný uterák,
 • na postihnuté oko neprikladať nijaký obväz, uterák alebo vreckovku,
 • pravidelne používať lieky predpísané očným lekárom, jeho rady a pripomienky nebrať naľahko,
 • nedotýkať sa postihnutého oka,
 • ak má chorý pocit dráždenia zo svetla, možno ho zmierniť nosením tmavých okuliarov.

 

Pamätajte, že

 

 • akonáhle sa choroba prejaví, vyhľadajte odborného lekára, ktorý určí správnu liečbu,
 • predpokladom úspechu je pravidelné a správne dodržiavanie prepísanej liečby, napr. výplachy spojovkového vaku očnými kvapkami, aplikácia očných mastí, očných kúpeľov, masáž spojoviek a okraja mihalníc,
 • liečbu svojvoľne neprerušujte, aj keď sa zdá, že príznaky už ustúpili,
 • v liečbe treba pokračovať podľa doporučenia odborného očného lekára , inak môže choroba znova prepuknúť,
 • v nijakom prípade sa neliečte sami liekmi, ktoré ste už predtým užívali a odložili ste ich na ďalšie použitie, prípadne vám ich ponúkli známi, mohlo by vám to viac uškodiť ako pomôcť.

 

Dodržiavaním týchto rád a pokynov prispejete k predchádzaniu očných chorôb, k ich úspešnej liečbe a k zamedzeniu prenosu.

 

 

Doc. MUDr, Vladimír Krásnik, PhD.