Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Presbyopia - čo sa deje, keď potrebujem okuliare na čítanie po štyridsiatke...

 

            Šírka akomodácie, ktorá je v útlom detstve asi okolo ± 20 D, sa vekom ustavične zmenšuje (Obr. 1, 2). Súvisí to so stratou pružnosti najmä následkom straty tekutín v šošovke, čo potom znemožňuje uviesť do činnosti dynamickú refrakciu. Tým sa stále viac zhoršuje videnie blízkych predmetov. Stav, kedy sa blízky bod vzďaľuje do tej miery, že práca do blízka je veľmi zhoršená až nemožná, sa označuje ako presbyopia.

Z mnohých biomechanických, biochemických a fyziologických faktorov, ktoré sa podieľajú na manifestácii presbyopie, patrí medzi tri najdôležitejšie pokles elasticity puzdra šošovky, nárast hmoty šošovky, a tiež jej stály rast. Tieto faktory prispievajú k zníženiu akomodačnej schopnosti až o 55%. Z ostatných faktorov je to znížený účinok závesného aparátu šošovky, znížená kontrakčná schopnosť ciliárneho svalu a cievovky.

            Presbyopia sa prejavuje spravidla najskôr pri čítaní. Písmo v texte sa stáva neostrým, rozmazaným, písmená aj riadky preskakujú. Presbyop si pomáha odďaľovaním textu a zakláňaním hlavy. Číta radšej pri jasnom osvetlení, kedy sú úzke zrenice. Neskôr sa dostavuje únava a bolesť očí, bolesti hlavy a nevoľnosť, spojovky a okraje mihalníc môžu byť chronicky prekrvené (súbor astenopických ťažkostí). Tieto problémy nastupujú skôr a sú výraznejšie u ľudí, ktorých zamestnanie vyžaduje jemnú prácu na blízku vzdialenosť. Príčinou týchto problémov nie je sama chyba lámavosti, ale trvalé akomodačné úsilie vykorigovať ju. Malé refrakčné odchýlky sa korigujú samé, za pomoci vlastného akomodačného úsilia. Táto činnosť je nevedomá.

Akomodačná šírka asi od 5 rokov progresívne klesá, a to o + 0,3 D za rok. V 10. rokoch je asi ± 13,5 D, v 40. rokoch je priemerná akomodačná šírka + 6,0 ± 2,0 D a vo veku nad 52 rokov prakticky nulová. Do 40. roku sa akomodačná šírka znižuje každé 4 roky o + 1,0 D, nad 40 rokov je pokles o niečo rýchlejší. Od 48. roku sa stráca každé 4 roky + 0,5 D.

Vo veku 45 rokov môže teda emetrop s akomodačnou šírkou ± 4 D pracovať na blízko (asi 30 cm) len s maximálnym úsilím. Pohodlné videnie do blízka vyžaduje, aby bola zachovaná asi 1/3 akomodácie v rezerve. Pre ľudí s emetropiou presbyopia nastáva asi v 40. rokoch. Hypermetrop musí použiť časť akomodácie ku korekcii svojej refrakčnej chyby, preto sa v takomto prípade presbyopia prejaví skôr.

Korekcia presbyopie spočíva v predpise korekčných skiel, ktoré umožňujú dostatočnú rezervu akomodácie - tab.1:

 

Tab. 1 Prehľad adície (nárast korekcie) pri presbyopii u emetropa

 

Vek pacienta

40-ročný

45–ročný

50–ročný

55–ročný

60–ročný

70-ročný a viac

Adícia (dioptrie)

+0,75 D

+1,50 D

+2,00 D

+2,50 D

+3,00 D

+3,50 D

 

Postup pri predpise správnej korekcie presbyopie predkladá tab.2:

 

Tab.2: Prehľad hodnôt korekcie potrebnej pri práci na blízko (pri presbyopii v spojení s refrakčnou chybou)

 

VEK

(roky)

POTREBNÁ HODNOTA V OKULIAROCH NA ČÍTANIE

BEZ REFRAKČNEJ CHYBY

PRÍTOMNÁ REFRAKČNÁ CHYBA

Krátkozrakosť

 

Ďalekozrakosť

do 40

0

Číta aj bez okuliarov

 

na čítanie = plná hodnota refrakčnej chyby

45

do +1,0 sphD

Z optickej hodnoty trvale nosených okuliarov

 

k optickej hodnote trvale nosených okuliarov

50

+2,0 sphD

 

55

+2,5 sphD

 

pre

 

60

+3,0 sphD

danú vekovú skupinu

65

+3,5 sphD

odpočítame

pripočítame

70

+4,0 sphD

hodnotu korekcie na čítanie

nad 70

+4,0 sphD

 

Správna korekcia presbyopie vyžaduje splnenie troch základných podmienok:

  • Pri predpise korekcie je nutné prihliadať k požiadavke na pracovnú vzdialenosť. Nesmie sa postupovať automaticky.
  • Hodnota korekčného skla potrebná pre žiadanú vzdialenosť musí byť taká, aby presbyop mohol využívať asi 2/3 svojej akomodačnej šírky. Boli stanovené priemerné hodnoty korekcie, meniace sa podľa veku.
  • Upravenie pupilárnej dištancie na blízko (o 2 mm menej ako do diaľky).

 

Korekcia presbyopie musí byť individuálna. Rozsah akomodácie, ktorá zostáva v určitom veku je rôzna nielen u rôznych jednotlivcov, ale aj u každého oka. Zásadne majú byť v záujme udržania súhry medzi akomodáciou a konvergenciou predpísané najslabšie korekčné šošovky, ktoré sú znesiteľné pri dobrom a pohodlnom videní. Pri nerovnakej šírke akomodácie u oboch očí sa ustupuje niekedy od pravidla dávať rovnakú dioptrickú korekciu pred obe oči.

 

 

 

 

Obr.1. Schéma akomodácie – akomodácia na blízko (predozadná os šošovky sa zväčší), akomodácia do diaľky - predozadná os šošovky sa zmenší

 

 

 

 

Obr. 2 Dondersova krivka - akomodačná schopnosť podľa vekových skupín

 

Otázka:

Aké okuliare sú vhodné pre korekciu presbyopie?

  1. Jednoohniskové okuliarové šošovky

Okuliare s jednoohniskovými okuliarovými šošovkami sú najčastejším, tradičným, spôsobom korekcie presbyopie. Sú vyrábané pre korekciu jednej ohniskovej vzdialenosti, na blízko (cca 40 cm). Z toho nám vyplýva, že ostré videnie na strednú vzdialenosť, respektíve na diaľku s týmito okuliarmi nie je možné. Možnosti korekcie tzv. „polovičkami“ ocenia všetci tí, ktorí sa do diaľky dívajú ponad okuliarový rám, nakoľko videnie do diaľky u nich korekciu nepotrebuje. S týmito okuliarmi môžu ľudia sledovať televíziu a zároveň čítať alebo lúštiť krížovky a neobťažuje ich odkladanie okuliarov.

  1. Bifokálne okuliarové šošovky

Ako prvý navrhol bifokálne okuliare sir Benjamin Franklin (1706-1790), americký politik, spisovateľ a prírodovedec. Myšlienka zostrojiť okuliare, ktorými by videl do diaľky aj do blízka bez toho, aby ich musel vymeniť za iné ho napadla, keď sa presúval kočom po meste a riešil dilemu, či študovať z kníh alebo sa pozerať na okoloidúce dámy. Tento problém vyriešil nasledovne: dve polovice rôznej dioptrie vsadil do jedného okuliarového skla.

Okuliare s bifokálnymi okuliarovými šošovkami nám umožnia vidieť cez hornú časť do diaľky a okienkom umiestneným cca 0,5 cm pod spodnou časťou dolného viečka, na blízko. Najväčšia nevýhoda bifokálnych okuliarov spočíva v rušivom skoku obrazu, ktorý spôsobuje deliaca čiara na okuliarovej šošovke. „Veselé“ je naučiť sa chodiť po schodoch, doba privykania je nutná, individuálne rôzne dlhá. Sú samozrejme ľudia, ktorí si na takúto alternatívu nezvyknú vôbec a nosia dvoje okuliare – jedny na blízko, druhé do diaľky, ďalšie na strednú vzdialenosť, na prácu s počítačom a pod.

  1. Trifokálne okuliarové šošovky

Trifokálne okuliarové šošovky sa objavili ako doplnkové riešenie či priaznivejšia korekcia pokročilejšej presbyopie. Trifokály sú konštruované rovnako ako bifokálne okuliarové šošovky. Rozdiel je vo vložení tzv. medzidielu. Segment na blízko je rozdelený na časť pre čítanie a pre strednú vzdialenosť. Diel pre strednú vzdialenosť má väčšinou polovičnú hodnotu celej adície. Aj tu sú však neestetické a rušivé deliace línie.

  1. Progresívne (multifokálne) okuliarové šošovky

Snahou výskumníkov bolo vyrobiť okuliarové šošovky, ktorými by sa dalo pozerať na všetky vzdialenosti plynule, bez rušivých rozdeľovacích línií. Najviac sa uchytil návrh profesora Bernarda Maitenaza z Francúzska, ktorý navrhol prvé multifokálne okuliarové šošovky.  V polovici sedemdesiatych rokov spoločnosť Essilor uviedla vylepšenú verziu , v ktorej sa výskumníci snažili o zmenšenie periférneho astigmatizmu. Vďaka tomu, že sú multifokálne okuliarové šošovky vytvorené z jedného kusu materiálu, nemajú žiadne rušivé deliace línie. Poskytujú prirodzené videnie na všetky vzdialenosti – blízko, stred a diaľku a doba privyknutia na ne je rýchlejšia. V neposlednom rade spĺňajú estetické požiadavky – neprezrádzajú vek nositeľa.

 

Otázka:

Je možnosť korekcie presbyopie v súčasnosti aj inak, ako okuliarmi?

Áno, v súčasnosti existuje už nelaserová operácia PRELEX spočíva vo výmene pôvodnej ľudskej šošovky za umelú multifokálnu vnútroočnú  šošovku, ktorá je natrvalo implantovaná  do oka. Pri zákroku PRELEX je možné odstrániť akýkoľvek počet dioptrií a zbaviť sa tak závislosti na okuliaroch. ákrok PRELEX sa vykonáva ambulantne a trvá približne 15 minút. Je úplne bezbolestný a nie je potrebná žiadna anestéza. Oko je pri zákroku znecitlivené kvapkami a na druhý deň po operácii pacient na operované oko normálne vidí. Operácia na druhom oku sa vykonáva zvyčajne po 7 dňoch.

PRELEX je zároveň preventívnym liečebným zákrokom, lebo pacientom po PRELEXe už nehrozí vznik sivého zákalu a znižuje sa riziko vzniku zeleného zákalu. Je aj vynikajúcou voľbou pre pacientov, u ktorých sa kombinuje veľký počet dioptrií s rodinnou záťažou sivým a zeleným zákalom.

 

 

doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, FEBO