Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Nádory oka

 

Pacienti sa často pýtajú , či sa môže vyskytnúť v oku alebo pri oku aj nádor, a tento môže byť dokonca aj zhubný?

Áno, aj vo vnútri oka sa môže vyskytnúť nádorové ochorenie,v detskom aj v dospelom veku. Nádor môže byť priamo vo vnútri oka alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Nádory môžu vychádzať zo štruktúr očnej gule, alebo očnice alebo z ostatných tkanív v tesnej blízkosti očnej gule.

 

Nádory oka, očnice a pomocných orgánov
Oblasť oftalmoonkológie zahŕňa široké spektrum nádorov, ktoré možu vychádzať priamo z vnútroočných štruktúr alebo očnice (orbity) alebo z pomocných orgánov - z mihalníc, spojoviek a iných štruktúr.
Máloktorý pacient predpokladá, že by moholl mať nádor v oku. V dospelom veku je najčastejším vnútroočným nádorom malígny melanóm. Príznaky vzniku môžu byť veľmi pozvoľné a dokonca aj niekoľko rokov môže prebiehať bez príznakov. V neskorých štádiách sa ale už prejaví bolesťou, "červeným okom" a vtedy už pacient vyhľadá lekára, ale často na liečbu a zachovanie dobrej zrakovej ostrosti je už neskoro.


Malígny melanóm tvorí asi 95% všetkých vnútroočných nádorov a vychádza zo strednej vrstvy oka, teda može postihovať dúhovku, vráskovcové teleso alebo cievovku. Najviac nádorov sa vyskytuje v zadnom segmente oka, teda v cievovke. Tieto majú aj najhoršiu prognózu.
Niektoré najmä počínajúce štádiá nádorového ochorenia prebiehajú bez príznakov, v pokročilých štádiách si pacienti najčastejšie všimnú poruchu videnia, majú pocit , akoby im pred okom plávali škvrny dokonca môžu mať výpadok zorného poľa. Tieto príznaky ich už prinútia navštíviť ambulanciu očného lekára.


Liečba spočíva v niektorých prípadov len v pravidelnom sledovaní, napríklad pri nádoroch dúhovky chodí pacient na pravidelne vyšetrenia štrbinovou lampou, fotodokumentáciu alebo fluoroangiografické vyšetrenie spojené s podaním kontrastnej látky do žily.

 

Melanómy zadného segmentu oka alebo veľké nádory vychádzajúce z oblasti ciliárneho telesa sa môžu ožiariť alebo v pokročilých štádiách sa pristúpi až k enukleácii - vybratiu celého oka. Zriedkavo, ale žiaľ ešte aj v dnešnej dobe, prichádza pacient na prvé vyšetrenie až v takom štádiu, keď nádor prerastie stenu oka a infiltruje tkanivá očnice a vetdy sa pristúpi k radikálnemu ale mutilujúcemu výkonu, exenterácii očnice.
Prognóza pacienta po liečbe závisí od štádia nádoru aj celkového stavu pacienta, u malých a tzv "stredných" nádorov je prognóza dobrá, pacient aj ostáva až do konca života v sledovaní lekárom. U pacientov po operácii vnútroočného nádoru je nutné pravidelné vyšetrenie Rtg hrudníka, ultrazvukové vyšetrenie brušnej dutiny, pečeň, aspoň 1x ročne, lebo nádory môžu metastázovať aj po desiatkach rokov.
Pri dobrej spolupráci pacienta s lekárom aj po radikálnom výkone - teda po enukleácii potihnutého očného bulbu - je prognóza pacienta dobrá.
Individuálna očná protéza, ktorú pacient dostane po zahojení operačnej rany, ak bul nutný aj radikálny operačný výkon,je kozmeticky veľmi vyhovujúca.

 

Obr. 1  Malígny melanóm vychádzajúci z cievovky na zadnom póle oka

 

 

 

Nádory mimoočných štruktúr, tzv.pomocných orgánov oka sú v populácii relatívne časté a čo je pre pacienta výhodou, dobre viditeľné a preto závisí aj od samotného pacienta, či príde k lekárovi načas a v štádiu, kedy je možné nádor kompletne odstrániť. Na mihalniciach sa často stretávame s rôznymi "výrastkami", ktoré môžu byť benígne ako napríklad papilómy, často sú zápaly žliazok v mihalniciach považované za "nádory" - tieto sa liečia konzervatívne a s dobrým výsledkom. Žiaľ, niektoré nádory ako napríklad bazalióm alebo karcinóm, možu v prvých štádiách viesť pacienta k mylnej predstave, že má "len zápal" a k lekárovi prichádza neskoro. Preto každá dlhodobejšie sa nehojaca lézia, ktorá svrbí, krváca a podobne je podozrivá z možného rozvoja nádorového procesu.
Najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom mihalníc je bazalióm ktorý v prvých štádiách ozaj môže pacienta viesť k mylnej predstave , že má "vyrážku". V neskorých štádiách, žiaľ, spôsobuje rozsiahle poškodenia, ktoré v tých najhorších prípadoch možu viesť až ku strate oka a poškodeniu okolia.

 

Obr. 2 Rozsiahly malígny proces (bazalióm - bazocelulárny karcinóm) dolnej mihalnice, ktorý prerastá až do očnice

 

Obr. 3 Malígny proces (bazocelulárny karcinóm) vnútorného kútika v blízkosti koreňa nosa

 

Čo treba robiť preto, aby sme zachytili nádorové ochorenia v oblasti oka v skorých štádiách:

  • každý pacient po štyridsiatom roku by mal byť vyšetrený oftalmológom a mal mať vyšetrené aj očné pozadie
  • ak spozorujem zmeny videnia, výpady v zornom poli alebo "mám pocit", že okuliare nie sú v poriadku, treba ísť na vyšetrenie k odbornému očnému lekárovi
  • príznaky, ako "červené",resp.opakovane zapálené oko neliečiť svojpomocne ale zveriť liečbu do rúk oftalmológa a absolvovať všetky prepísané vyšetrenia
  • ak mám farebnú "škrvnu" na oku, ktorá tam nie je prítomná od narodenia, mení svoj tvar a farbu, určite treba ísť na vyšetrenie
  • ak mám v okolí oka, na mihalniciach ložisko, ktoré mení v priebehu týždňov alebo mesiacov svoj tvar alebo farbu, treba ísť k lekárovi - môže to byť "nevinná bradavica" ale aj začínajúce štádium rakoviny, ktoré je potrebné špeciálnymi prístrojmi potvrdiť alebo vylúčiť
  • ak je ložisko v blízkosti oka napríklad vo vnútornom kútiku a krváca, po odpadnutí chrasty sa zvačšuje a opakovane krváca treba urýchlene vyhľadať pomoc
  • ak oko mení svoju polohu, zrenička nereaguje na osvit
  • ak mám pocit, že "mám len jačmeň", ale tento sa spontánne nevyliečil a opakuje sa, môže to byť "len jačmeň" ale aj začínajúce štádiu rakoviny niektorej zo žliazok mihalnice, preto treba ísť na vyšetrenie k očnému lekárovi, nielen ísť do lekárne a kúpiť si očnú masť

 

Čo robiť preto, aby som niečo nepremeškal?
Návštevu oftalmológa nie je treba odkladať, ak pri preventívnom vyšetrení bude u Vás všetko v poriadku, budete mať dobrý pocit. A ak sa náhodou vyšetrením zistí niečo, čo by Vás znepokojilo, určite v prvých štádiách je liečba efektívnejšia a prognóza lepšia.

 

 

Čo mám robiť, ak mi už zistili nádorový proces v oku alebo jeho okolí?
Určite nepodliehať panike, ak ide o oftalmoonkologické ochorenie, dodržiavať pokyny svojho lekára a čo je veľmi dôležité, po liečbe (napríklad operačnej alebo ožiarení) dodržiavať pokyny lekára v rámci následnej dispenzarizácie, a to nielen 5 rokov po ukončení liečby, ale trvale.

 

Pozn.: V prípade, že po operácii pacient potrebuje individuálnu protézu, alebo epitézu, odporúčame pozrieť nasledujúce video https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13158/155663

 

 

doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, FEBO