Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Kontakt

 

právna forma: Občianske združenie, člen SLS

Slovenská Oftalmologická Spoločnosť                       

Klinika detskej oftalmológie

LFUK - DFNsP

Limbová 1

833 40 Bratislava
Slovenská republika

 

Telefón:

+421 2 5937 1345
+421 2 5937 1341

 

IČO: 31770436
DIČ: 2021355589
Č.ú: 46 111 39 042 / 0200
Všeobecná úverová banka

 

Prezident: Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Viceprezident: Prof. MUDr. Andrej Černák
Vedecký sekretár SOS: Doc. MUDr. Vladimír Krásnik CSc.
sekretariát SOS (Antónia Minarovičová): info@soska.sk
redakčná rada časopisu OČAMI OFTALMOLÓGOV:      redakcnarada@soska.sk

 

Hlavný odborník MZ SR pre oftalmológiu a pediatrickú oftalmológiu, na rok 2013:

MUDr. Marta Ondrejková, PhD.

 

 

Kontaktný formulár