Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Členovia výboru

 

Výbor SOS

 

Prezident:

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

Viceprezident:

doc. MUDr. Martin Černák, PhD.

Vedecký sekretár:   

prof. PhDr. MUDr. Furdová Alena, PhD., MPH, MSc., FEBO

e-mail: slovenskaoftalmologicka@gmail.com

Pokladník:

MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD.

Zapisovateľka:

MUDr. Mária Molnárová, PhD.

Členovia:

MUDr. Ladislav Jančo, FEBO

MUDr. Róbert Madaj

MUDr. Bohuslav Augustínsky

MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA

Dozorná rada SOS   

  Predseda:             MUDr.Pavol Veselý

  Členovia:               MUDr. Peter Kováč

                             MUDr. Ľubica Veselá

 

 

Hlavný odborník (od 16.8.2016 do 15.8.2021):

 

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Očná klinika JLF UK A UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin
mail: ocnesekr@unm.sk

 

Krajskí odborníci:

 

Bratislava:

MUDr. D. Tomčíková, PhD., MHA

Trnava:

MUDr. M. Ilavská

Trenčín:

MUDr. M. Kačerík

Nitra:

MUDr. F. Forgáč

Žilina:

MUDr. M. Štubňa

Banská Bystrica:  

MUDr. M. Ondrejková, PhD

Košice: 

Prof. MUDr. T. Juhás, DrSc

Prešov:

MUDr. B. Augustinský