Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Kontakt

 

právna forma: Občianske združenie, člen SLS

 

Slovenská Oftalmologická Spoločnosť                       

Klinika detskej oftalmológie NUDCH

Limbová 1

833 40 Bratislava
Slovenská republika

 

Telefón:

+421 2 5937 1345
+421 2 5937 1341

 

IČO: 31770436
DIČ: 2021355589
Č.ú:
3742225459/0200
Všeobecná úverová banka

 

                                                                            IBAN :  SK57 0200 0000 0037 4222 5456

                                                                            BIC :   SUBASKBX

 

 

Prezident: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Viceprezident: doc. MUDr. Martin Černák, PhD.
Vedecký sekretár SOS:

prof. PhDr. MUDr. Furdová Alena, PhD., MPH, MSc., FEBO

slovenskaoftalmologicka@gmail.com

sekretariát SOS (Antónia Minarovičová): marioli@azet.sk
   

 

Hlavný odborník MZ SR pre oftalmológiu a pediatrickú oftalmológiu, od roku 2017:

MUDr. Peter Žiak, PhD.

 

 

Kontaktný formulár