Vítame Vás na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Kontakt

 

právna forma: Občianske združenie, člen SLS

 

Slovenská Oftalmologická Spoločnosť                       

Klinika detskej oftalmológie NUDCH

Limbová 1

833 40 Bratislava
Slovenská republika

 

Telefón:

+421 2 5937 1345
+421 2 5937 1341

 

IČO: 31770436
DIČ: 2021355589
Č.ú: 46 111 39 042 / 0200
Všeobecná úverová banka

 

                                                                            IBAN :  SK03 0200 0000 0046 1113 9042

                                                                            BIC :   SUBASKBX

 

 

Prezident: doc. MUDr. Vladimír Krásnik PhD.
Viceprezident: doc. MUDr. Martin Černák PhD.
Vedecký sekretár SOS:

doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová PhD. MPH. FEBO

slovenskaoftalmologicka@gmail.com

sekretariát SOS (Antónia Minarovičová): info@soska.sk
redakčná rada časopisu OČAMI OFTALMOLÓGOV:      redakcnarada@soska.sk

 

Hlavný odborník MZ SR pre oftalmológiu a pediatrickú oftalmológiu, na rok 2017:

MUDr. Peter Žiak, PhD.

 

 

Kontaktný formulár